11/11 xã của huyện Hòa Vang đạt chuẩn nông thôn mới

.

ĐNO – Sáng 22-2, ông Nguyễn Văn Lý, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hòa Vang cho biết, UBND thành phố vừa ban hành quyết định công nhận 2 xã Hòa Sơn và Hòa Liên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Từ đột phá xây dựng cơ sở hạ tầng, huyện Hòa Vang đã có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Trong ảnh: Tuyến đường La Sơn - Túy Loan đoạn qua xã Hòa Liên.
Từ đột phá xây dựng cơ sở hạ tầng, huyện Hòa Vang đã có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Trong ảnh: Tuyến đường La Sơn - Túy Loan đoạn qua xã Hòa Liên. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Cùng với việc công nhận 2 xã Hòa Sơn và Hòa Liên đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2019, UBND thành phố giao UBND huyện Hòa Vang tổ chức công bố quyết định công nhận này.

Trong năm 2019, UBND thành phố đã có quyết định công nhận 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới là: Hòa Khương, Hòa Nhơn, Hòa Ninh, Hòa Bắc, Hòa Phước, Hòa Phong và Hòa Phú. Riêng 2 xã Hòa Châu và Hòa Tiến đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018. Như vậy, đến nay, cả 11 xã của huyện Hòa Vang đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Được biết, năm 2020, huyện Hòa Vang tập trung nâng cao chất lượng chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025, tiếp tục thực hiện bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu...

HOÀNG HIỆP

 

;
;
.
.
.
.
.