Bảo đảm tiến độ các công việc phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII

.

Chiều 7-2, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Trưởng Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020-2025) chủ trì phiên họp Tổ giúp việc Tiểu ban để bàn một số công việc chuẩn bị phục vụ tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận phiên họp Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII. Ảnh: S.TRUNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận phiên họp Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII. Ảnh: S.TRUNG

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thống nhất thành lập tổ giúp việc Tiểu ban Tổ chức phục vụ do Chánh Văn phòng Thành ủy Trần Thắng Lợi làm tổ trưởng và các thành viên đại diện cho các cơ quan, đơn vị, địa phương của thành phố. Trên cơ sở các ý kiến góp ý với dự thảo kế hoạch tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng kết luận và chỉ đạo một số nội dung công việc của Tiểu ban Tổ chức phục vụ.

Theo đó, Trường Chính trị thành phố phải bảo đảm hoàn thành các hạng mục sửa chữa hội trường (nơi tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII) đúng tiến độ. Công an thành phố và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố xây dựng kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn thành phố và bảo đảm an ninh, an toàn nơi tổ chức đại hội.

Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và hình thức tuyên truyền về đại hội như: Tuyên truyền trực quan và trên hệ thống báo chí của thành phố; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng đại hội; tham mưu phương án thiết kế, tổ chức trang trí trong và ngoài hội trường, đặc biệt là maket đại hội; tham mưu việc mời các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương dự đưa tin đại hội… Các cơ quan báo chí của thành phố mở chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII; phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin-Truyền thông khảo sát việc bố trí phương tiện, trang thiết bị tác nghiệp trong quá trình diễn ra đại hội hiệu quả nhất.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các cơ quan thành viên Tổ giúp việc sau cuộc họp, xây dựng kế hoạch chi tiết về phục vụ Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, gửi cho Tổ trưởng Tổ giúp việc hoàn thiện và trên cơ sở đó theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện.

SƠN TRUNG

;
;
.
.
.
.
.