Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đảng các cấp

.

Hướng tới Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu các cấp ủy phải coi trọng tất cả các khâu, nhất là công tác chuẩn bị nội dung văn kiện và công tác nhân sự theo đúng tinh thần của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Bỏ phiếu tại Đại hội Đảng bộ phường Tân Chính lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.  								  Ảnh: HÀ THU
Bỏ phiếu tại Đại hội Đảng bộ phường Tân Chính lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: HÀ THU

Đại hội thí điểm cấp cơ sở

Là một trong hai đảng bộ cơ sở được chọn đại hội điểm để rút kinh nghiệm và thí điểm thực hiện đại hội trực tiếp bầu bí thư đảng ủy theo Hướng dẫn số 34-HD/BTCTW ngày 8-10-2009 của Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy phường Tân Chính nhận định đây là nhiệm vụ rất quan trọng đối với Đảng bộ phường. Do đó, từ tháng 9-2019, Đảng ủy phường đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc sớm xây dựng các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022, báo cáo kiểm điểm của chi ủy chi bộ, đồng thời chuẩn bị công tác nhân sự.

Bí thư Đảng ủy phường Tân Chính Hồ Văn Dũng cho biết, Đảng bộ phường Tân Chính có 22 chi bộ trực thuộc; trong đó, có 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ quân sự, 1 chi bộ công an; 17 chi bộ trực thuộc với tổng số 556 đảng viên. Qua báo cáo của các chi bộ, chi bộ cơ quan trường học có nhiều thuận lợi nhưng hầu hết chi bộ khu dân cư gặp rất nhiều khó khăn về công tác nhân sự.

Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Đảng ủy đã làm việc với 22/22 chi ủy chi bộ trực thuộc để nắm tình hình và cho ý kiến về công tác nhân sự, vận động một số đồng chí mới nghỉ hưu, bảo đảm tiêu chuẩn tham gia chi ủy và giữ chức danh bí thư, phó bí thư; những chi bộ khó khăn thì tiếp tục vận động chi ủy cũ tái cử, trong đó, có một số đồng chí đã trên 70 tuổi đủ tiêu chuẩn và điều kiện sức khỏe. Chỉ đạo UBND phường hỗ trợ về địa điểm, trang trí và đề xuất ứng kinh phí để các chi bộ đại hội. Sau đại hội của 1 chi bộ điểm, đến ngày 22-12-2019, 21 chi bộ còn lại đã hoàn thành việc tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Để chào mừng đại hội, Đảng ủy phường đã chỉ đạo chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, các chi bộ thi đua, lập thành tích chào mừng đại hội. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã khởi công sửa chữa 1 nhà cho đảng viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 20 triệu đồng, khởi công xây mới 1 nhà cho hộ nghèo với số tiền 50 triệu đồng.

Ngày 20-2-2020, Đại hội Đảng bộ phường Tân Chính lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức diễn ra. Nguyên Bí thư Đảng ủy phường Tân Chính Phạm Minh Hưng nhận xét, công tác chuẩn bị đại hội chu đáo, kỹ càng; báo cáo chính trị, văn kiện trình đại hội rõ ràng; nhân sự cho đại hội đã được Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIV thực hiện nghiêm túc, dân chủ; đã lắng nghe nhiều ý kiến của cán bộ, đảng viên, các đoàn thể, thực hiện đúng quy trình, bảo đảm các tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng. “Đây là đại hội điểm để rút kinh nghiệm của quận và đã tổ chức rất tốt. Tôi mong muốn các đảng bộ cơ sở khác cũng làm tốt công tác đại hội; từ đó, sẽ có những bài học rút ra để công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng bộ quận thành công như mong đợi”, ông Phạm Minh Hưng kỳ vọng.

Kiện toàn công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ quận

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Khê, tính đến nay, có 341/341 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Về cơ bản, các chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy để chuẩn bị gửi lấy ý kiến của các cơ quan tham mưu, giúp việc Quận ủy; đồng thời, một số đảng bộ cơ sở đã hoàn thành quy trình nhân sự tái cử nhiệm kỳ 2020-2025.

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ quận, về nội dung văn kiện, đã thông qua Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần 2 dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020; đang gửi lấy ý kiến của đại hội cấp cơ sở, tiếp tục điều chỉnh và bổ sung để thông qua Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần 3 và tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của quận, nhân sĩ, trí thức.

Về công tác nhân sự đại hội, hiện Đảng bộ quận Thanh Khê đã hoàn thành việc xây dựng phương hướng nhân sự Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng bộ quận; hoàn thành quy trình 5 bước giới thiệu nhân sự tái cử. Ngoài ra, cũng xác định số lượng đại biểu dự Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng bộ quận là 285 đại biểu (252 đại biểu được bầu và 33 đại biểu đương nhiên) và quyết định phân bổ số lượng đại biểu được bầu dự Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong công tác chỉ đạo và quán triệt triển khai chuẩn bị đại hội, Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu các cấp ủy phải coi trọng tất cả các khâu, các bước, nhất là công tác chuẩn bị nội dung văn kiện và công tác nhân sự theo đúng tinh thần của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; hướng đến tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2020-2025.

HÀ THU
 

;
;
.
.
.
.
.