Hoàn thành mục tiêu, kế hoạch về bảo hiểm xã hội

.

Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng lần thứ 7 (khóa XII), ngày 23-5-2018 ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), đặt ra các mục tiêu quan trọng, cụ thể trong giai đoạn 2021-2030. Nhằm thực hiện thành công mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong nghị quyết, thời gian qua, BHXH thành phố đã tập trung cụ thể hóa thành các chương trình hành động, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, sự phối kết hợp của các sở, ban, ngành liên quan và quyết liệt trong điều hành, tổ chức thực hiện của BHXH thành phố, công tác BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Ngay khi Nghị quyết số 28-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH và Chương trình hành động số 107-CTr/BCSĐ ngày 16-8-2018 của Ban Cán sự đảng BHXH Việt Nam được ban hành, BHXH thành phố đã phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu Thành ủy, UBND thành phố ban hành các kế hoạch, văn bản, cụ thể như triển khai thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH trên địa bàn giai đoạn 2019-2020; tăng cường thực hiện chính sách lao động, tiền lương, BHXH trên địa bàn; triển khai phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; triển khai thực hiện các chỉ tiêu tham gia BHXH năm 2019; triển khai một số các giải pháp tăng cường hiệu quả thực hiện công tác BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2019; đẩy mạnh thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019-2020...

Theo ông Nguyễn Hùng Anh, Phó Giám đốc BHXH thành phố, sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW trên địa bàn thành phố, các cấp ủy Đảng, chính quyền ngày càng quan tâm hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nên nhận thức về công tác BHXH cũng đã có những chuyển biến tích cực đối với chủ doanh nghiệp, người lao động và các tầng lớp nhân dân. Một số mục tiêu cụ thể mà Nghị quyết số 28-NQ/TW đề ra đến năm 2021 nhưng đến thời điểm này đã đạt và vượt. Cụ thể, đến tháng 12-2019 đã có 46,45% lực lượng trong độ tuổi lao động tham gia BHXH (so với mục tiêu 40% đến năm 2021); 43,76% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN (so với mục tiêu 33% đến năm 2021); 1,33% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH tự nguyện (so với mục tiêu đến năm 2021 đạt 1%)...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai nhiệm vụ chính trị quan trọng này vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Một số cấp ủy, chính quyền địa phương còn bị động trong công tác triển khai thực hiện nghị quyết; tình trạng nợ đọng, trốn đóng, tỷ lệ nợ BHXH, BHYT vẫn còn cao; tỷ lệ người dân tham gia BHYT khá cao so với cả nước, tuy nhiên tính bền vững không cao do phụ thuộc vào hỗ trợ của ngân sách.

Ngoài ra, việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tuy đã có chuyển biến tích cực nhưng chưa đáp ứng được so với yêu cầu, số người tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện còn thấp so với tiềm năng của thành phố. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền chưa thực sự hiệu quả nên việc phát triển đối tượng còn gặp nhiều khó khăn; công tác thanh tra, xử lý vi phạm về BHXH, BHYT, BHTN còn nhiều bất cập...

Để Nghị quyết số 28-NQ/TW thật sự đi vào cuộc sống, bảo đảm đạt các mục tiêu của nghị quyết đã đề ra, còn nhiều việc phải làm và cần có sự vào cuộc cả hệ thống chính trị của thành phố.

“Đề nghị Thành ủy, HĐND, UBND thành phố tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan phối hợp với BHXH thành phố trong việc đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nghị quyết đến tận đơn vị sử dụng lao động, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. Ở tầm vĩ mô, cần sớm hoàn thiện, hướng dẫn cụ thể cơ chế, triển khai các giải pháp đủ mạnh liên quan khởi kiện, cưỡng chế sau thanh tra, trích chuyển tài khoản, cấm xuất cảnh... đối với các trường hợp cố tình vi phạm chính sách BHXH, BHYT...”, ông Anh cho biết thêm.

CÔNG BÙI

;
;
.
.
.
.
.