Mặt trận tham gia vào quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp

.

Sáng 10-2, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2020 với Mặt trận 63 tỉnh, thành phố.

Hội nghị đã tổ chức quán triệt Quy định 212-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh, cấp huyện. Hội nghị quán triệt các chuyên đề: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh của đất nước trong giai đoạn hiện nay; thực hiện dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường giám sát, phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị, một trong những nhiệm vụ cấp bách năm 2020 là Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên cần tiếp tục tập trung lo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra; phối hợp với ngành y tế vào cuộc giám sát việc triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương về việc phòng, chống dịch bệnh nCoV gây ra tại mỗi địa phương, hạn chế thấp nhất hiện tượng lây nhiễm trên địa bàn.

Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2020, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị Mặt trận các cấp phải quan tâm tham gia vào quá trình chuẩn bị văn kiện và kiện toàn bộ máy nhân sự trước thềm Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; nghiêm túc triển khai Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; tiếp tục đổi mới hoạt động để tạo điểm nhấn trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua; tiếp tục triển khai mạnh mẽ hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo hướng có trọng tâm, trọng điểm sát với thực tế, trúng vào những vấn đề mà dư luận xã hội và nhân dân quan tâm. Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp phải chủ động, kịp thời nắm chắc tình hình nhân dân không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ trước những sự việc phức tạp, kéo dài diễn ra trên địa bàn.

Thanh Tuyền

;
;
.
.
.
.
.