Nắm bắt kịp thời dư luận xã hội

.

Năm 2019, việc đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân đã được Mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố triển khai, thực hiện và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Mặt trận thành phố khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác dân chủ - pháp luật - tuyên giáo năm 2019. 						Ảnh: THANH TUYỀN
Mặt trận thành phố khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác dân chủ - pháp luật - tuyên giáo năm 2019. Ảnh: THANH TUYỀN

Ngay từ đầu năm 2019, Mặt trận các cấp thành phố đã xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các nội dung, giải pháp đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và dư luận xã hội; thông tin kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của thành phố đến với người dân.

Để thực hiện tốt công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền, Mặt trận các cấp thành phố đã ký kết quy chế phối hợp với các tổ chức thành viên, phân công cán bộ thường xuyên theo dõi, tổ chức thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với toàn thể đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân một cách kịp thời. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân và dư luận xã hội luôn được Mặt trận các cấp chú trọng. Mặt trận thành phố đã tổ chức củng cố kiện toàn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên thu thập ý kiến, nguyện vọng nhân dân và tình hình dư luận xã hội.

Trong năm 2019, thông qua đội ngũ cộng tác viên, Mặt trận thành phố đã kịp thời nắm bắt và tổng hợp 88 vấn đề nổi cộm, tâm tư, nguyện vọng và những bức xúc của các tầng lớp nhân dân phản ánh đến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND và UBND thành phố. Mặt trận các quận, huyện và phường, xã theo dõi tổng hợp gần 1.000 vấn đề nổi cộm, bức xúc phản ánh với cấp ủy, HĐND và UBND cùng cấp. Từ đó, nhiều vấn đề bức xúc được cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, cũng như không để xảy ra điểm nóng, sự việc phức tạp trên địa bàn.

Việc nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân, dư luận xã hội của đội ngũ cộng tác viên được thực hiện thường xuyên thông qua các kênh như: thông tin báo chí, các hội nghị, hội thảo, các cuộc tiếp xúc cử tri, các buổi tuyên truyền, tập huấn, các cuộc họp ở khu dân cư; thông qua mạng xã hội facebook và zalo.

Mặt trận các cấp thành phố đã mở rộng và đa dạng các kênh thông tin; đầu tư trang thiết bị phục vụ tốt công tác thông tin, tuyên truyền. Mặt trận thành phố đã thường xuyên duy trì và tổ chức nâng cao chất lượng hoạt động trang thông tin điện tử; đã đăng tải 1.462 tin, bài viết, 1.687 hình ảnh, 12 video phóng sự tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương của thành phố; phản ảnh hoạt động của MTTQ Việt Nam từ thành phố đến Ban công tác Mặt trận khu dân cư về các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, hoạt động giám sát phản biện xã hội, dân chủ cơ sở, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tấm gương người tốt, việc tốt...

Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp thành phố đã tổ chức thành lập trang fanpage trên nền tảng facebook với tên gọi “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng”, phân công cán bộ thường xuyên theo dõi, quản lý, đăng tải thông tin, tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội, phản bác các thông tin xấu, độc, hại trên internet. Mặt trận các quận, huyện và phường, xã, mỗi đơn vị triển khai xây dựng 1 trang fanpage trên nền tảng facebook với tên “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, huyện hoặc phường, xã”.

Fanpage Mặt trận từ thành phố đến phường, xã đã đăng tải hơn 4.000 tin, bài viết tuyên truyền; thông tin định hướng dư luận xã hội, phản bác các thông tin, luận điệu xuyên tác, xấu độc trên mạng xã hội.
Công tác phối hợp với các cơ quan báo chí thường xuyên được duy trì, Mặt trận thành phố đã ký kết phối hợp thông tin tuyên truyền với Báo Đà Nẵng, xây dựng chuyên trang Mặt trận hằng tháng trên Báo Đà Nẵng và phát hành 12 số báo đến 1.223 Trưởng ban công tác Mặt trận; ký kết phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố thực hiện 12 phóng sự chuyên mục Đại đoàn kết và phát sóng trên DanangTv và DanangRadio.

Trong thời gian tới, Mặt trận các cấp thành phố tiếp tục duy trì các chuyên trang, chuyên mục trên các báo, đài, trang thông tin điện tử; thành lập các trang fanpage, nhóm trên mạng xã hội facebook và zalo ở các địa phương để thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời nắm bắt thông tin và phản bác các thông tin, luận điệu xuyên tác, xấu, độc, hại trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm xây dựng, củng cố đội ngũ tuyên truyền viên, cộng tác viên thu thập ý kiến, nguyện vọng nhân dân và tình hình dư luận xã hội trong hệ thống Mặt trận từ thành phố đến cơ sở; phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận khu dân cư để thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền.

THANH TUYỀN

;
;
.
.
.
.
.