Rà soát đầu tư các trạm trung chuyển rác

.

Ngày 21-2, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, UBND thành phố vừa giao đơn vị chủ trì, phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng cùng các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ thêm các yếu tố liên quan đến dự án Trạm trung chuyển rác tại đường Lê Thanh Nghị về công nghệ, tỷ lệ ép rác, xuất xứ, mức đầu tư, chế độ duy tu bảo dưỡng của phương tiện, thiết bị trong quá trình hoạt động, công tác đấu thầu dự án…; báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét, quyết định để sớm triển khai thực hiện.

UBND thành phố lưu ý việc lựa chọn công nghệ áp dụng tại các trạm trung chuyển rác cần có tính đồng bộ với hoạt động thu gom, xử lý rác chung trên địa bàn thành phố như: việc phân loại rác tại nguồn, đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý chất thải rắn…

UBND thành phố cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, nghiên cứu phương án đầu tư xây dựng trạm trung chuyển rác tại đường Ngũ Hành Sơn, nhất là về khoảng cách ly, bảo đảm an toàn giao thông, cảnh quan, vệ sinh môi trường… báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.