Tạo chuyển biến về cải cách thủ tục hành chính

.

Nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp khi đến giải quyết công việc, quận Liên Chiểu tập trung các giải pháp cải cách thủ tục hành chính (TTHC) từ quận đến phường. Đây là nhiệm vụ được cấp ủy, chính quyền địa phương nỗ lực thực hiện nhằm tạo chuyển biến trong năm 2020.  

Người dân đến giao dịch hành chính tại bộ phận “Một cửa” của phường Hòa Khánh Bắc. Ảnh: PHƯƠNG ANH
Người dân đến giao dịch hành chính tại bộ phận “Một cửa” của phường Hòa Khánh Bắc. Ảnh: PHƯƠNG ANH

Ghi nhận tại bộ phận “Một cửa” từ quận Liên Chiểu đến các phường cho thấy, hầu hết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn đều được niêm yết công khai. Tại bộ phận “Một cửa” của phường Hòa Khánh Bắc, 100% các TTHC được niêm yết và thông tin toàn bộ quy trình giải quyết để nhân dân dễ tiếp cận, giám sát việc thực hiện. Lãnh đạo phường thường xuyên theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

Ngoài ra, UBND phường xây dựng quy chế hoạt động và duy trì lịch tiếp công dân, phân công Chủ tịch UBND phường và cán bộ tư pháp hộ tịch trực tiếp hướng dẫn, tiếp dân vào thứ tư hằng tuần; đồng thời công khai số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ thư điện tử, trên trang web của phường.

Chị Lê Thị Hương, công nhân làm việc tại khu công nghiệp Hòa Khánh đến phường Hòa Khánh Bắc công chứng giấy tờ cho biết: “Đến công chứng ở bộ phận “Một cửa” của phường, tôi hài lòng vì ở đây giải quyết nhanh và thuận tiện, có máy bấm số xếp hàng theo thứ tự, tôi ngồi chờ một lúc là nhận kết quả”.

Ông Phan Văn Đại, Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Bắc cho rằng, làm tốt công tác cải cách TTHC sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nên Đảng ủy, UBND phường Hòa Khánh Bắc chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách TTHC đến toàn thể đội ngũ cán bộ và người lao động của phường; xây dựng các văn bản thực hiện, đồng thời phân công cụ thể rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.

Đến nay, 100% cán bộ, công chức phường Hòa Khánh Bắc sử dụng hòm thư điện tử công vụ, phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đã tạo điều kiện thuận lợi trong chỉ đạo điều hành giúp cho các hoạt động của phường Hòa Khánh Bắc thuận tiện, tiết kiệm thời gian, chi phí của công dân và doanh nghiệp.

“Hiện nay, kỹ năng ứng xử, giao tiếp với người dân của đội ngũ cán bộ bộ phận “Một cửa” được nâng lên rõ rệt, nhận được sự hài lòng của người dân. Năm 2019, phường giải quyết gần 13.000 hồ sơ của công dân, không có hồ sơ trễ hẹn”, ông Đại nói.

Quận Liên Chiểu đang có tốc độ phát triển đô thị khá nhanh, do vậy công tác giải quyết TTHC liên quan đến lĩnh vực đất đai, xây dựng và đô thị khá nhiều. Ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng phòng Nội vụ quận Liên Chiểu cho biết, năm 2019, quận và các phường đã nghiêm túc thực hiện công tác cải cách TTHC, trong đó có nhiều phường có sáng kiến, các giải pháp cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác cải cách TTHC như giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý trật tự đô thị và phòng, chống tình trạng dán quảng cáo, rao vặt trái phép của phường Hòa Khánh Bắc; ứng dụng công nghệ thông tin khi tương tác giữa người dân và chính quyền của phường Hòa Minh…

Đặc biệt, việc ứng dụng CNTT trong quy trình xử lý công việc của từng cơ quan, đơn vị và trong giao dịch với tổ chức, công dân tiếp tục được quận Liên Chiểu đẩy mạnh thông qua hệ thống quản lý văn bản điều hành, xử lý hồ sơ công việc qua phần mềm đúng quy trình xử lý văn bản đến, văn bản đi.Quận cấp đầy đủ 100% chữ ký số cho các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo của cơ quan, đơn vị.

Đến nay, 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của quận được cung cấp trực tuyến mức độ 2; 32/169 TTHC thuộc thẩm quyền được cung ứng trực tuyến mức độ 3 và 4/169 TTHC thuộc thẩm quyền được cung ứng trực tuyến mức độ 4.

Ông Nguyễn Văn Thanh cho biết, trong năm 2020, quận Liên Chiểu rà soát đánh giá TTHC nhằm kịp thời đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền đơn giản hóa TTHC để tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp khi tham gia giải quyết TTHC. Quận tiếp tục tuyên truyền, cung cấp thông tin cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức về tính năng tiện lợi của các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

“Ngoài ra, quận tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC, bảo đảm việc giải quyết các TTHC theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho cá nhân, tổ chức, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại quận Liên Chiểu”, ông Thanh cho hay.

PHƯƠNG ANH

;
;
.
.
.
.
.