Tập trung chuẩn bị tốt Đại hội Đảng bộ Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

.

Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tại buổi làm việc với Đảng ủy Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp (KCNC&CKCN) Đà Nẵng chiều 11-2 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng ủy KCNC&CKCN Đà Nẵng trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2019.

Chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian đến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Đảng ủy KCNC&CKCN Đà Nẵng cần lãnh đạo, theo dõi, hướng dẫn tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 một cách bài bản, chặt chẽ.

Cần làm tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị nội dung, nhân sự cấp ủy, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng cơ sở và Đại hội Đảng bộ KCNC&CKCN Đà Nẵng lần thứ III, theo đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương và của Thành ủy.

Cùng với đó, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả chủ đề “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư” của Thành ủy; phát huy vai trò cầu nối, đưa chương trình “Liên doanh liên kết-Kết nối cung cầu-Tiêu thụ sản phẩm” thành nội dung thường xuyên trong quá trình lãnh đạo của cấp ủy.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo, Đảng ủy KCNC&CKCN Đà Nẵng cần nghiên cứu các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức Đảng và đảng viên mới trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước theo tinh thần Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X); tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên và thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước bảo đảm chất lượng; tham mưu, đề xuất Ban cán sự Đảng UBND thành phố và Thường trực Thành ủy về việc triển khai những nội dung liên quan đến Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, Đảng ủy KCNC&CKCN Đà Nẵng được tổ chức lại từ Đảng bộ Các khu công nghiệp cho phù hợp với mô hình quản lý Nhà nước thống nhất trong KCNC&CKCN trên địa bàn thành phố. Sau khi tổ chức lại, quy mô của Đảng bộ tăng lên gấp nhiều lần, từ 48 tổ chức cơ sở Đảng tăng lên 117 tổ chức cơ sở Đảng, với gần 3.800 đảng viên.

Trong năm 2019, Đảng ủy KCNC&CKCN đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương của cấp trên; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều giải pháp cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác theo dõi, chỉ đạo cơ sở, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Thành ủy. Đảng ủy KCNC&CKCN lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện tốt trách nhiệm của doanh nghiệp với công tác an sinh xã hội, góp phần vào sự ổn định và phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. (ĐẶNG NỞ)

Cựu chiến binh là lực lượng kiên trung trong bảo vệ trận địa tư tưởng của Đảng

Ngày 11-2, phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Hội CCB thành phố trong thời gian qua và khẳng định hoạt động Hội đã đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng và phát triển thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, thời gian tới, các cấp Hội cần tăng cường quản lý hội viên, tuyệt đối không để CCB “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” hoặc bị những phần tử phản động lôi kéo.

Đội ngũ CCB phải là lực lượng kiên trung trong việc bảo vệ trận địa tư tưởng của Đảng, luôn nêu cao trách nhiệm phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phát huy hơn nữa vai trò CCB trong công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân; hăng hái tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận cao đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thành phố.

Về nhân sự, Hội cần chấp hành nghiêm chủ trương giảm biên chế, trong đó cấp quận/huyện còn 3 người, cấp xã/phường thực hiện theo tinh thần Nghị định 34/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24-4-2019 về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội CCB thành phố Huỳnh Minh Chức cho biết, toàn Hội có 19.578 hội viên, trong đó có 26 cấp tướng, 3.393 cấp tá, 10.261 đảng viên, 3.715 hội viên nữ. Những năm qua, Hội luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đời sống CCB không ngừng ổn định và phát triển. Tuy vậy, trong Hội hiện vẫn còn 19 hội viên không có nhà ở.

Tại buổi làm việc, Hội CCB đề nghị lãnh đạo thành phố quan tâm bố trí nhà chung cư cho 19 hội viên chưa có nhà ở; Ban Thường vụ Thành ủy sớm cho chủ trương về điều chỉnh bố trí cán bộ Hội các cấp, trong đó nêu rõ số lượng cán bộ từng cấp; đề nghị UBND thành phố quan tâm hỗ trợ kinh phí để các CLB cựu quân nhân tổ chức và duy trì hoạt động hằng năm…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Hội CCB thành phố tiếp tục phấn đấu nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, cảm hóa thanh-thiếu niên chậm tiến và dương tính với ma túy lần đầu; thực hiện tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo thành phố về các hoạt động gặp mặt kỷ niệm nhân dịp các ngày lễ lớn trong năm 2020.

Về việc bố trí nhà chung cư cho 19 CCB chưa có nhà ở, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị UBND thành phố từng bước nghiên cứu bố trí một cách công minh và phù hợp. (LÊ VĂN THƠM)

;
;
.
.
.
.
.