Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự hội nghị gặp mặt nguyên lãnh đạo cấp cao

.

Sáng 2-2-2020, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị gặp mặt các nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các vị nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các vị nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các vị nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các vị nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các vị nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các vị nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các vị nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các vị nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các vị nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các vị nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Các vị lãnh đạo và nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước dự hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Các vị lãnh đạo và nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước dự hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Theo Vietnam+

;
;
.
.
.
.
.