UBND thành phố bổ nhiệm 3 cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc

.

ĐNO - Sáng 19-2, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh trao các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm 3 cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (bìa trái) trao các quyết định bổ nhiệm cho các cán bộ. Ảnh: D.M
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (bìa trái) trao các quyết định bổ nhiệm cho các cán bộ. Ảnh: V.D

Theo đó, ông Nguyễn Thế Tuân, Trưởng Phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố.

Bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Trưởng Phòng Xúc tiến đầu tư, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thành phố giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thành phố Đà Nẵng.

Ông Tán Văn Vương, Trưởng Phòng Quy hoạch phát triển tài nguyên du lịch, Sở Du lịch thành phố giữ chức Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố. Thời hạn bổ nhiệm các cán bộ là 5 năm.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi công bố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chúc mừng 3 cán bộ vừa được bổ nhiệm các chức vụ mới, đồng thời đề nghị mỗi cán bộ cần tiếp tục rèn luyện, phấn đấu cùng với tập thể đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội thành phố trong thời gian đến.

V.D

;
;
.
.
.
.
.