Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, giải ngân vốn đầu tư công

.

Ngày 19-3, Thường trực HĐND thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3-2020 để nghe báo cáo việc thực hiện các thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố từ đầu năm đến nay và quyết định nội dung trình kỳ họp thứ 14 (bất thường) HĐND thành phố khóa IX. Dự phiên họp có Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên.

Sau khi nghe báo cáo của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố, ý kiến của các Ban của HĐND thành phố, phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ giải trình thêm một số vấn đề. Theo đó, hiện nay đang có cơ chế khuyến khích nhà đầu tư xây dựng bãi đỗ xe công cộng nhưng khó kêu gọi đầu tư. Vì vậy, thành phố chuyển sang phương thức quy diện tích đất làm bãi đỗ xe thành tiền và cùng góp vốn với nhà đầu tư xây dựng bãi đỗ xe.

Thành phố sẽ căn cứ vào mức góp vốn để tính thời gian thu hồi vốn của nhà đầu tư. Đối với dự án Nhà máy nước Hòa Liên, thành phố đã hủy thầu và tổ chức đấu thầu lại, đến nay đã có kết quả và sẽ công bố trong tháng 3 để xúc tiến khởi công công trình này.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung đánh giá cao những nỗ lực của UBND thành phố trong công tác phòng, chống Covid-19, đồng thời chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; tuy nhiên, vẫn còn những vấn đề cần tập trung thực hiện tốt hơn.

Đó là 16 nội dung công việc (chiếm 59,26% tổng nội dung công việc) theo thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố vẫn chưa thực hiện xong. Tính đến hết tháng 2-2020, giải ngân vốn xây dựng cơ bản của thành phố mới đạt 229 tỷ đồng/14.339 tỷ đồng, chiếm 1,9%.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung đề nghị UBND thành phố triển khai ngay các nghị quyết được HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 13 (bất thường) HĐND thành phố khóa IX, để kịp thời phục vụ công tác phòng, chống Covid-19 và phát triển kinh tế; đặc biệt là các dự án, công trình đầu tư công.

Cùng với đó, UBND thành phố chỉ đạo Hội đồng giải phóng mặt bằng ở các quận, huyện, các ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thủ tục thi công bảo đảm tiến độ các dự án. UBND thành phố cần đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Nhà máy nước Hòa Liên, hoàn thành đưa vào hoạt động trong năm 2021; đồng thời xúc tiến nhanh việc nghiên cứu phương án đầu tư tuyến ống nước thô từ Trạm bơm An Trạch về Nhà máy nước Cầu Đỏ, kịp trình xin ý kiến Thường trực Thành ủy vào cuối tháng 3-2020.

Đối với triển khai thực hiện Nghị quyết số 277/2019/NQ-HĐND ngày 12-12-2019 của HĐND thành phố về số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhằm thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Thường trực HĐND thành phố yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Tài chính có hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng kinh phí khoán chi hành chính cho phường, xã để bù đủ mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách như mức được hưởng trước đây. 

Thường trực HĐND thành phố thống nhất tổ chức kỳ họp thứ 14 (bất thường) HĐND thành phố trong tháng 4-2020 để thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tháng 9-2023, đưa vào hoạt động Nhà máy xử lý rác 1.000 tấn/ngày, đêm.

Sau phiên họp thường kỳ tháng 3, Thường trực HĐND thành phố đã nghe UBND thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường giải trình về tiến độ triển khai các dự án liên quan đến dự án Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn tại bãi rác Khánh Sơn.

Ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, về quy hoạch, các dự án như: Nhà máy xử lý rác (nâng cấp công nghệ) của Công ty CP Môi trường Việt Nam, dự án Nhà máy xử lý rác 1.000 tấn/ngày đêm đều có quy hoạch chi tiết có vùng đệm cách ly xung quanh 500m và dự kiến sẽ có quy hoạch chung của Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn có vùng đệm cách ly 1.000m.

Riêng dự án xử lý nước rỉ rác giai đoạn 2 đã triển khai và hoàn thành trong năm 2021; dự án dùng bạt che hộc chôn rác đã hoàn thành trong tháng 12-2019; dự án Nhà máy xử lý rác công suất 1.000 tấn/ngày, đêm đã triển khai và chọn được 1 tổ hợp nhiều công nghệ xử lý rác thải tốt nhất với tỷ lệ rác phải chôn lấp chỉ còn 5%, đến năm 2023 sẽ hoàn thành đi vào hoạt động. Công tác giải tỏa mặt bằng để triển khai hộc chôn rác số 6 cơ bản hoàn thành.

Tại phiên giải trình, Ban Pháp chế đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phải chuẩn bị có bộ máy quản lý Nhà nước đối với hoạt động của Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn trong điều kiện không tăng biên chế, đồng thời có kế hoạch quản lý tốt tài sản Nhà nước tại đây.

Kết luận phiên giải trình, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung ghi nhận và đánh giá cao công tác chỉ đạo của UBND thành phố về triển khai dự án Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn tại bãi rác Khánh Sơn. Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung yêu cầu công tác quy hoạch phải bám sát quy hoạch chung của thành phố theo hướng đồng bộ, khoa học và dự báo lượng rác gia tăng theo sự phát triển của thành phố.

Đến tháng 5-2020 phải xây dựng xong quy hoạch và công bố cho nhân dân biết trong tháng 6-2020. Về đầu tư, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung yêu cầu phải bảo đảm tiến độ các công trình hạ tầng, đồng thời đẩy nhanh các thủ tục kêu gọi đầu tư Nhà máy xử lý rác 1.000 tấn/ngày, đêm; hoàn thành công tác đấu thầu trong tháng 1 đến tháng 6-2021 để hoàn thành đưa vào hoạt động tháng 9-2023 và đóng cửa bãi rác Khánh Sơn vào tháng 10-2023.

S.TRUNG

;
;
.
.
.
.
.