Không thu, nhặt phế liệu tại bãi rác Khánh Sơn để phòng, chống Covid-19

.

Ngày 17-3, Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng cho biết, thực hiện Công văn số 767/STNMT-CCMT ngày 9-3-2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải phát sinh từ các cơ sở và khu vực cách ly y tế, công ty đã thông báo cho người dân ở khu vực phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) không thu, nhặt phế liệu tại bãi rác Khánh Sơn trong thời gian Covid-19 diễn biến phức tạp.

Công ty cho hay, hiện nay hoạt động thu, nhặt phế liệu tại bãi rác tiềm ẩn nhiều rủi ro liên quan đến Covid-19. Việc thông báo không cho người dân vào bãi rác Khánh Sơn nhằm bảo đảm sức khỏe cho bản thân lẫn cộng đồng và cũng nhằm tránh phát tán mầm bệnh do lây nhiễm chéo hoặc khi mang hàng hoá từ khu vực bãi rác ra bên ngoài.

Công ty cũng đã giao Xí nghiệp Quản lý bãi và xử lý chất thải (đơn vị quản lý, vận hành bãi rác Khánh Sơn) tổ chức tuyên truyền cho toàn bộ người dân thực hiện thu, nhặt phế liệu tại bãi rác Khánh Sơn được biết và thực hiện. Công ty cũng đề nghị UBND quận Liên Chiểu, UBND phường Hòa Khánh Nam hỗ trợ phổ biến đến người dân không thu, nhặt phế liệu tại bãi rác Khánh Sơn cho đến khi hết dịch bệnh.            

  HOÀNG HIỆP

 

;
;
.
.
.
.
.