Khuyến khích người dân đăng ký dịch vụ bưu chính công ích trả kết quả thủ tục hành chính về nhà

.

ĐNO - Khuyến khích người dân đăng ký dịch vụ bưu chính công ích trả kết quả thủ tục hành chính về nhà sau khi hoàn thành giao dịch, không đến nhận kết quả trực tiếp nhằm hạn chế tập trung đông người để thực hiện tốt công tác phòng, chống Covid-19.

Sáng 31-3, Giám đốc Sở Nội vụ Võ Ngọc Đồng cho biết, Chủ tịch UBND thành phố vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tận dụng triệt để và hiệu quả dịch vụ công trực tuyến đã được xây dựng; tuyên truyền hướng dẫn tổ chức, công dân thực hiện trực tuyến thông qua Cổng thông tin điện tử và các công cụ, mạng xã hội để doanh nghiệp, người dân được biết và thực hiện.

Bảo đảm việc thực hiện trực tuyến trên mức 50% đối với tất cả thủ tục hành chính đã cung ứng mức độ 3 trở lên.

Đối với các thủ tục phải đến trực tiếp để thực hiện, yêu cầu người dân phải đăng ký lịch hẹn trước thông qua hệ thống hẹn giờ giao dịch hành chính của thành phố.

Trong trường hợp không đăng ký lịch hẹn thì không được vào thực hiện giao dịch nếu tổng số người tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (bao gồm cả công chức bộ phận một cửa) nhiều hơn 20 người. Đối với Trung tâm Hành chính thành phố, số người đang thực hiện giao dịch tại mỗi quầy không quá 2 người.

Thành phố khuyến khích người dân đăng ký dịch vụ bưu chính công ích trả kết quả thủ tục hành chính về nhà sau khi hoàn thành giao dịch, không đến nhận kết quả trực tiếp.

Công chức bộ phận một cửa các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn, cung cấp mẫu đơn đăng ký dịch vụ để người dân đăng ký sau khi hoàn thành việc tiếp nhận hồ sơ. Thời gian thực hiện các giải pháp trên từ ngày 30-3 đến hết ngày 10-4-2020.

P.V

;
;
.
.
.
.
.