KỲ HỌP THỨ 13 (BẤT THƯỜNG) HĐND THÀNH PHỐ KHÓA IX

Tập trung thực hiện "nhiệm vụ kép", thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố phát triển ổn định

.

* Thông qua bảng giá đất giai đoạn 2020-2024   

* Bổ sung 149 tỷ đồng phòng, chống Covid 19

Ngày 13-3, HĐND thành phố khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) tổ chức kỳ họp thứ 13 (bất thường) để thông qua các nội dung liên quan đến lĩnh vực kinh tế-ngân sách, đô thị, chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2020 và hỗ trợ phòng, chống Covid-19.

Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ; Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên.

HĐND thành phố biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp thứ 13 (bất thường) ngày 13-3. 			Ảnh: TRỌNG HUY
HĐND thành phố biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp thứ 13 (bất thường) ngày 13-3. Ảnh: TRỌNG HUY

Rà soát chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung cho biết, kỳ họp diễn ra trong bối cảnh Covid-19 đã và đang tác động đến an toàn sức khỏe của nhân dân và tình hình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Thường trực HĐND thành phố ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của UBND thành phố, các sở, ngành và địa phương trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, đồng thời quyết liệt trong điều hành với các giải pháp căn cơ nhằm bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra.

Theo báo cáo của UBND thành phố tại kỳ họp, tình hình sản xuất, kinh doanh của thành phố trong quý 1-2020 chịu sự tác động mạnh của Covid-19. Một số doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, cắt giảm lao động, hoạt động cầm chừng hoặc tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu tập trung nêu các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19. Đại biểu Nguyễn Thị Thúy Mai, Phó Giám đốc Sở Công thương đề nghị thành phố triển khai sớm các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp sau khi có hướng dẫn từ các bộ, ngành của Chính phủ, nhất là ngành ngân hàng, thuế, hải quan.

Đối với chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thuộc thẩm quyền thành phố, cần tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hiện có; đặc biệt là chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết số 149/2018/NQ-HĐND ngày 12-7-2018 của HĐND thành phố về quy định chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế-xã hội quan trọng trên địa bàn.

Thành phố cần rà soát, nghiên cứu đề xuất ban hành, sửa đổi, bổ sung các chính sách hiện có theo hướng mở rộng đối tượng được thụ hưởng, bổ sung nội dung hỗ trợ, nâng cao mức hỗ trợ, điều chỉnh các điều kiện theo hướng thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận và thụ hưởng; nghiên cứu ban hành một số chính sách mới hỗ trợ doanh nghiệp liên quan đến tiền thuê đất trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp do thành phố đầu tư, mở rộng đối tượng cho vay từ Quỹ đầu tư phát triển của thành phố; xem xét miễn, giảm phí, lệ phí.

Đại biểu Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Quận ủy Hải Châu đề xuất rà soát tình hình lao động trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; đồng thời có chủ trương, giải pháp kịp thời, nhất là đối với số giáo viên ngoài công lập và người lao động hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch. Ngoài ra, thành phố cần có các giải pháp đồng bộ về chế độ chính sách để giải quyết bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ thai sản trong tình hình hiện nay cho người lao động.

Trong khi đó, đại biểu Lê Vinh Quang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Phú Hoàng đề nghị trong tình hình hiện nay, thành phố cần có chính sách khoanh nợ, giãn nợ, gia hạn hoặc giảm lãi suất và giảm tiền thuê đất cho doanh nghiệp…

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung đồng tình với các ý kiến nêu trên và đề nghị phải rà soát, đánh giá lại tất cả các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp của thành phố từ trước đến nay. “Chính sách nào chưa tạo ra cơ chế tốt thì bàn tiếp để điều chỉnh, chính sách nào không khả thi thì hủy bỏ; không để ban hành nhiều chính sách mà doanh nghiệp không tiếp cận được”, ông Nguyễn Nho Trung nói.

Tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép”

Kỳ họp thảo luận và thông qua Nghị quyết bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn thành phố năm 2020. Theo đó, HĐND thành phố quyết định giữ nguyên các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2020; đồng thời bổ sung một số giải pháp thực hiện.

HĐND thành phố yêu cầu UBND thành phố tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo thực hiện “nhiệm vụ kép”: vừa đẩy mạnh công tác phòng, chống, giảm thiểu tác động của Covid-19; vừa tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nỗ lực phấn đấu cao nhất hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 đã đề ra.

Một số nhiệm vụ cụ thể như: tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”; bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, chủ động xây dựng, triển khai các phương án phù hợp nhằm ứng phó với mọi tình huống, không để bị động bất ngờ; đẩy mạnh triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2020 đã được kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố khóa IX thông qua; triển khai thực hiện nhanh, đồng bộ, kịp thời, công khai, minh bạch các nhóm giải pháp cấp bách hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội để ứng phó với Covid -19 theo tinh thần Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 4-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương; giúp doanh nghiệp sớm tiếp cận chính sách, nhất là các nhóm chính sách về vốn, lãi suất, nhóm chính sách về thuế; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các gói hỗ trợ tín dụng, gói hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của Trung ương theo quy định; tiếp tục rà soát, nghiên cứu đề xuất ban hành, sửa đổi, bổ sung các chính sách tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương theo hướng mở rộng đối tượng được thụ hưởng để trình HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp HĐND thành phố vào tháng 4-2020 và các kỳ họp đến.

Ngoài ra, UBND thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa, cắt giảm các thủ tục nhằm giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án và thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 để góp phần tạo thêm việc làm cho doanh nghiệp, người lao động, gián tiếp tăng sức mua của xã hội; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ; kịp thời cung cấp thông tin chính thống, công khai, minh bạch, khách quan về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.

Kỳ họp đã thảo luận, thông qua 8 nghị quyết về lĩnh vực kinh tế-ngân sách, đô thị, phòng, chống dịch…; trong đó, đáng chú ý là nghị quyết về bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024 và nghị quyết bổ sung 149 tỷ đồng để mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng, chống Covid-19 từ gói kinh phí ngân sách dự phòng thành phố năm 2020.

Phát biểu kết luận kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung khẳng định chủ trương của thành phố là vừa tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền phòng ngừa, kiểm soát, kịp thời cách ly và điều trị hiệu quả nhất đối với các trường hợp nhiễm Covid-19; đồng thời quyết liệt, quyết tâm với các giải pháp căn cơ để bảo đảm hoàn thành tốt những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho năm 2020. HĐND thành phố kêu gọi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành, chia sẻ, hiệp lực của cử tri, nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong thực hiện hiệu quả nhằm tiếp tục phát triển thành phố trong thời gian đến.

Tại kỳ họp lần này, HĐND thành phố đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đối với ông Đặng Việt Dũng do nghỉ hưu theo chế độ và miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố đối với ông Trần Huy Đức, Chánh Thanh tra thành phố để nhận nhiệm vụ mới.

Giá đất đô thị cao nhất gần 98,8  triệu đồng/m2

Tại kỳ họp, HĐND thành phố biểu quyết thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn giai đoạn 2020-2024. Theo đó, bảng giá đất mới có thay đổi, bổ sung so với Quyết định 06/2019/QĐ-UBND ngày 31-1-2019 của UBND thành phố; bổ sung giá đất đối với 290 tuyến đường mới đặt tên, điều chỉnh giảm 5% đối với đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh so với mức quy định tại Quyết định 06/2019 QĐ-UBND.

Giá đất thương mại dịch vụ được xác định bằng 80% giá đất ở cùng vị trí. Giá đất sản xuất kinh doanh không phải là đất thương mại, dịch vụ được xác định bằng 60% giá đất ở cùng vị trí. Giá đất ở tại đô thị cao nhất 98,8 triệu đồng/m2, giá đất thương mại dịch vụ tại đô thị cao nhất 79 triệu đồng/m2, giá đất sản xuất kinh doanh tại đô thị cao nhất 59,3 triệu đồng/m2.

Bảng giá đất mới được phân vệt khu đất. Đối với khu đất hai mặt tiền trở lên thì hệ số đặc biệt chỉ áp dụng trong phạm vi 50m, giá đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh giảm hơn 5% so với mặt bằng tại Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND.

SƠN TRUNG - TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.