Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, bổ sung kinh phí để phòng, chống Covid-19

.

ĐNO - Thành phố cần tập trung hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của Covid 19 là nội dung được thảo luận nhiều tại kỳ họp thứ 13 (bất thường) HĐND thành phố khóa IX, sáng 13-3. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh trình bày tờ trình về nghị quyết bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn thành phố năm 2020.  Ảnh: TRỌNG HUY
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh trình bày tờ trình tại kỳ họp. Ảnh: TRỌNG HUY

Đại biểu Nguyễn Thị Thúy Mai, Phó Giám đốc Sở Công thương đề nghị thành phố triển khai sớm các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp sau khi có hướng dẫn từ các bộ, ngành của Chính phủ, nhất là ngành ngân hàng, thuế, hải quan. Đối với chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thuộc thẩm quyền thành phố, cần tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hiện có; đặc biệt là chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết số 149/2018/NQ-HĐND ngày 12-7-2018 của HĐND thành phố về quy định chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế-xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố. 

Đồng thời, thành phố cần rà soát, nghiên cứu đề xuất ban hành, sửa đổi, bổ sung các chính sách hiện có theo hướng mở rộng đối tượng được thụ hưởng, bổ sung nội dung hỗ trợ, nâng cao mức hỗ trợ, điều chỉnh các điều kiện theo hướng thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận và thụ hưởng.

Thành phố cần nghiên cứu ban hành một số chính sách mới hỗ trợ doanh nghiệp liên quan đến tiền thuê đất trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp do thành phố đầu tư, mở rộng đối tượng cho vay từ Quỹ đầu tư phát triển và xem xét miễn, giảm phí, lệ phí. 

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Thúy Mai kiến nghị cần cắt giảm tối đa chi phí, cơ cấu lại các khoản đầu tư và lực lượng lao động, nhưng cần có chính sách giữ lao động giỏi, có chuyên môn cao để phục hồi, phát triển sau khi đẩy lùi Covid-19.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần chủ động tìm kiếm thông tin về khách hàng mới, thị trường và nguồn cung cấp mới để đa dạng hóa thị trường, tránh phụ thuộc quá nhiều vào một thị trường.

Đại biểu Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: SƠN TRUNG
Đại biểu Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Quận ủy Hải Châu phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: SƠN TRUNG

Đại biểu Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Quận ủy Hải Châu đề xuất thành phố cần rà soát tình hình lao động trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Thành phố cần có chủ trương, giải pháp kịp thời, nhất là đối với số giáo viên ngoài công lập và người lao động hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch.

Ngoài ra, thành phố cần có các giải pháp đồng bộ về chế độ chính sách để giải quyết bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ thai sản trong tình hình hiện nay cho người lao động.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung đồng tình với các ý kiến nêu trên và đề nghị phải rà soát, đánh giá lại tất cả các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp từ trước đến nay. “Chính sách nào chưa tạo ra cơ chế tốt thì bàn tiếp để điều chỉnh, chính sách nào không khả thi thì hủy bỏ. Không để ban hành nhiều chính sách mà doanh nghiệp không tiếp cận được”, ông Trung nói.

Đại biểu HĐND thành phố thông qua các nghị quyết của kỳ họp thứ 13. Ảnh: TRỌNG HUY
Đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp thứ 13. Ảnh: TRỌNG HUY

Tại kỳ họp, HĐND thành phố thông qua 8 nghị quyết về lĩnh vực kinh tế-ngân sách, đô thị; thông qua nghị quyết bổ sung kinh phí cho công tác phòng, chống Covid-19 từ nguồn kinh phí dự phòng ngân sách thành phố năm 2020.

SƠN TRUNG-TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.