Tập trung phát triển hạ tầng hệ thống điện gắn với quy hoạch chung của thành phố

.

Ngày 17-3, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chủ trì buổi làm việc với Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua và công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực miền Trung.  	             Ảnh: TRỌNG HÙNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực miền Trung. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Trên cơ sở báo cáo cũng như những kiến nghị, đề xuất của Đảng bộ EVNCPC và các sở, ban, ngành, phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích mà ngành điện miền Trung đã đạt được trong nhiều năm qua, nhất là trong năm 2019.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng mong muốn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động của EVNCPC tiếp tục phát huy kết quả đạt được và làm tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Trong công tác phát triển hạ tầng hệ thống điện tại Đà Nẵng, EVNCPC cần lưu ý gắn với điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chủ động nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11-2-2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đây là nội dung quan trọng mà ngành điện là đơn vị trực tiếp tham mưu cho Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy trong khu vực miền Trung-Tây Nguyên; trong đó có thành phố Đà Nẵng, để triển khai phù hợp với sự phát triển chung của thành phố.

Về công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng lưu ý Đảng bộ EVNCPC cần chú trọng làm tốt công tác phát triển đảng viên, vì hiện nay số lượng đảng viên của toàn Đảng bộ chỉ chiếm khoảng 40% so với toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động của EVNCPC.

“Tiềm năng phát triển đảng viên của Đảng bộ EVNCPC còn rất lớn, vì vậy Đảng bộ cần coi đây là nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ tới trong việc phát triển đảng viên. Cần quan tâm đến chất lượng đảng viên cũng như công tác quản lý đảng viên theo đúng quy định của Điều lệ Đảng”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Về công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu Đảng bộ EVNCPC tiếp thu các ý kiến đóng góp của các ban, ngành trong buổi làm việc; đồng thời, đề nghị EVNCPC tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội điểm tại các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc để trên cơ sở đó rút kinh nghiệm.

Ban Thường vụ Đảng ủy EVNCPC cần quan tâm, chú trọng rà soát tiêu chuẩn, điều kiện trong đề án nhân sự của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc theo Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28-2-2018 của Bộ Chính trị một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

Theo báo cáo của EVNCPC, hiện nay, Tổng Công ty có 19 đơn vị trực thuộc, cung cấp điện cho 13 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Tính đến cuối năm 2019, EVNCPC phục vụ 4,3 triệu khách hàng, tổng doanh thu bán điện 37.023 tỷ đồng. Năm 2019, sản lượng điện thương phẩm của EVNCPC đạt 19.303 triệu kWh, đạt 100,8% kế hoạch EVN giao, tăng 9,93% so với thực hiện năm 2018...

Về công tác xây dựng Đảng, đến nay, toàn Đảng bộ EVNCPC có 1.259 đảng viên trên tổng số 3.210 cán bộ, công nhân viên, người lao động (chiếm 39,221%). Đảng bộ có 14 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 6 Đảng bộ cơ sở và 8 chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty, 93 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, trung bình hằng năm, Đảng bộ EVNCPC phát triển khoảng 50 đảng viên mới.

TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.