Tập trung xây dựng dự thảo các Văn kiện Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025

.

Chiều 13-3, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chủ trì cuộc họp của Tiểu ban Văn kiện Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, để cho ý kiến về nội dung dự thảo các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố.

Tham dự cuộc họp có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ; Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Đặng Thị Kim Liên.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận cuộc họp. 		Ảnh: ĐẶNG NỞ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Các thành viên Tiểu ban Văn kiện nghe Tổ Biên tập báo cáo những nội dung cần xin ý kiến của Tiểu ban Văn kiện Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, về công tác xây dựng báo cáo chính trị; Tờ trình về việc bổ sung chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng trong nội dung chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố…

Các thành viên dự họp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, góp ý về các nội dung dự thảo Báo cáo chính trị, các kịch bản tăng trưởng và chỉ tiêu chủ yếu, mục tiêu tổng quát; về xây dựng chính quyền đô thị, phương châm của Đại hội lần thứ XXII; đồng thời đóng góp ý kiến đề xuất bổ sung chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng phù hợp hơn trong nội dung chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các thành viên Tiểu ban Văn kiện và Tổ Biên tập trong quá trình xây dựng và từng bước hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI trình Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng lộ trình và kế hoạch.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Tổ Biên tập tiếp thu, ghi nhận những đóng góp của các thành viên tại buổi làm việc để bổ sung, hoàn thiện các dự thảo báo cáo để trình xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Ban Thường vụ Thành ủy trong thời gian đến.

Về dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng gợi ý cần phải đánh giá, xem xét dựa trên quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ gắn với việc tổ chức, triển khai, thực hiện các văn bản của Trung ương; đồng thời cần làm rõ trách nhiệm tập thể gắn với trách nhiệm cá nhân để đưa vào báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020.

     ĐẶNG NỞ

;
;
.
.
.
.
.