Chủ động công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020

.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 13-4-2020 về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện thực hiện nghiêm túc việc tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019; chủ động xây dựng, lồng ghép kế hoạch phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu vào trong các chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình dự án đang thực hiện của từng ngành, lĩnh vực, địa phương một cách có hiệu quả; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế trong công tác phòng, chống thiên tai; tiếp tục rà soát, điều chỉnh, cập nhật bổ sung phương án phòng, chống và khắc phục hậu quả ứng với một số kịch bản thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn. Lãnh đạo thành phố quán triệt công tác chỉ đạo thực hiện mục tiêu phòng là chính, ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả nhanh chóng, hiệu quả với phương châm “4 tại chỗ”; chuẩn bị tốt hệ thống thông tin liên lạc, bảo đảm hoạt động thông suốt trong mọi tình huống.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho các công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai, đê, kè trọng điểm, phương án ứng phó trong điều kiện xảy ra bão, lũ lớn, lũ cực lớn; chủ động đề xuất xử lý khẩn cấp những sự cố, hư hỏng phát sinh đột xuất có nguy cơ gây mất an toàn công trình và vùng hạ du trước và trong mùa lũ, bão; chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, phòng, chống thiên tai, đê, kè bảo đảm chất lượng, hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2020, có phương án bảo đảm an toàn cho công trình khi có lũ, bão…

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.