Điều chuyển hơn 1.650 tỷ đồng từ Bộ Giao thông vận tải sang UBND thành phố

.

ĐNO - Sáng 28-4, tiếp tục phiên họp thứ 44, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và hằng năm từ Bộ Giao thông vận tải (GTVT) sang UBND thành phố Đà Nẵng đối với Dự án nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế.

Cầu vượt khác mức ngã ba Huế
Cầu vượt khác mức ngã ba Huế. Ảnh: THÀNH LÂN

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý với đề xuất của Chính phủ điều chuyển 1.651,664 tỷ đồng từ Bộ GTVT cho UBND thành phố Đà Nẵng.

Đây là dự án được đầu tư theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) với tổng mức đầu tư 2.050,787 tỷ đồng, gồm 1.970,787 tỷ đồng vốn BT và 80 tỷ đồng vốn từ ngân sách thành phố (để hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng).

Theo nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, dự án đã được bố trí 553,954 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Bộ GTVT; dự kiến bố trí bổ sung 1.097,71 tỷ đồng từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn. Số vốn còn thiếu (727,195 tỷ đồng) sẽ được cân đối trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Do vướng mắc về việc thanh toán vốn nên đến nay, dự án chưa được bố trí vốn để thanh toán cho nhà đầu tư. Chính phủ đề xuất điều chỉnh vốn từ Bộ GTVT về UBND thành phố để thực hiện nghĩa vụ thanh toán của Nhà nước và tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục thanh toán hiện nay.

Theo đó, sẽ điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch vốn năm 2020 của Bộ GTVT số tiền 1.651,664 tỷ đồng; đồng thời, giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch vốn năm 2020 cho UBND thành phố số tiền trên để thanh toán cho các nhà đầu tư thực hiện dự án.

Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đồng ý với đề xuất của Chính phủ. Sau khi thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng biểu quyết đồng ý và giao Chính phủ bố trí đủ nguồn cho dự án, chỉ thanh toán khi đã có kết quả kiểm toán.

                     PHƯƠNG UYÊN

;
;
.
.
.
.
.