Giải quyết trực tuyến 34 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

.

ĐNO - Chiều 4-4, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết vừa ban hành thông báo về việc tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của sở và khuyến khích công dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Theo đó, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường đã tạm dừng việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC của các cơ quan, tổ chức, công dân đến hết ngày 15-4-2020.

Khuyến khích tổ chức, công dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức 3 và mức 4 (tại website https://dichvucong.danang.gov.vn) để thực hiện TTHC trên môi trường mạng với khoảng 34 TTHC thực hiện trực tuyến trong tổng số 77 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Cùng với đó, tổ chức, công dân tăng cường sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong việc gửi hồ sơ cũng như nhận kết quả TTHC.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng vừa ban hành Kế hoạch số 25/KH-STNMT ngày 3-4-2020 về tăng cường dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 4 từ quý 2 đến quý 4-2020 với mục tiêu hoàn thành 100% các dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đất đai của Sở lên mức 3; 100% dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đất đai không thu phí lên mức 4; 40% dịch vụ công trực tuyến mức 2, mức 3 có thu phí, lệ phí nâng lên mức 4 nhằm tăng tỷ lệ số lượng hồ sơ dịch vụ công trực tuyến.

Đồng thời, giải quyết TTHC qua các dịch vụ công trực tuyến mức 3 và mức 4, bảo đảm tỉ lệ tối thiểu 60% hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 4; rút ngắn từ 10 - 15% thời gian xử lý hồ sơ trực tuyến so với hồ sơ nhận trực tiếp (ngoại trừ các thủ tục đã và đang thực hiện rút ngắn). Cạnh đó, nâng cao hiệu quả thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích…

HOÀNG HIỆP

 

;
;
.
.
.
.
.