Phát huy vai trò cơ quan tham mưu của Bộ đội Biên phòng thành phố

Đảng bộ Phòng Tham mưu Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố vừa tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội xác định những chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025 là: Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt; hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị xây dựng đầy đủ các văn kiện tác chiến, công tác huấn luyện bảo đảm 100% về nội dung, thời gian với 98% quân số tham gia và kết quả kiểm tra hằng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 75% khá, giỏi, đơn vị đạt huấn luyện giỏi; tập trung xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

100% CBCS chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước và quy định của đơn vị; xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức.

S.TRUNG

;
;
.
.
.
.
.