Quận Thanh Khê nghiêm túc chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp

.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đến nay, quận Thanh Khê đã hoàn thành đại hội ở 341 chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022; có hơn 1/3 trong tổng số 43 chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Quận ủy hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đúng quy định. Công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ quận Thanh Khê lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm tiến độ.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Khê Nguyễn Thị Minh Nguyệt (phải) tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ phường Chính Gián nhiệm kỳ 2020-2025.            				Ảnh: ĐOÀN SƠN
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Khê Nguyễn Thị Minh Nguyệt (phải) tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ phường Chính Gián nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: ĐOÀN SƠN

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Khê Nguyễn Thị Minh Nguyệt đánh giá, nhìn chung các cấp ủy trực thuộc đã quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW và triển khai các kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên; các kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Quận ủy về công tác chuẩn bị đại hội Đảng đến các chi bộ, đảng viên. Công tác chuẩn bị đại hội của cấp ủy các cấp rất tích cực, kịp thời, bảo đảm theo kế hoạch đề ra.

Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Khê chọn Đảng bộ phường Tân Chính và Đảng bộ Công an quận tổ chức đại hội điểm thành công, bảo đảm các yêu cầu đề ra, để rút kinh nghiệm và thí điểm thực hiện đại hội trực tiếp bầu bí thư Đảng ủy theo Hướng dẫn số 34-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Đến nay, tất cả 341 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, trong đó có 20 chi bộ được chọn đại hội điểm đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Hơn 1/3 trong tổng số 43 chi bộ, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Quận ủy đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác chuẩn bị đại hội ở các chi bộ, Đảng bộ cơ sở được tổ chức chu đáo, đúng quy trình, không khí đại hội dân chủ, cởi mở, trang nghiêm. Công tác nhân sự tại đại hội được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định. 2 Đảng bộ đại hội điểm bầu trực tiếp chức danh bí thư Đảng ủy đều đạt số phiếu 100%.

Ban Chấp hành bảo đảm cơ cấu độ tuổi, tỷ lệ trẻ, nữ và đổi mới ít nhất 1/3 so với đầu nhiệm kỳ 2015-2020. Bí thư Đảng ủy phường Tân Chính Hồ Văn Dũng cho biết, dư luận cán bộ, đảng viên phấn khởi và đánh giá cao thành công Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025. Thành công của Đại hội Đảng bộ phường có ý nghĩa động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân phường nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Để góp phần làm nên thành công đại hội các cấp, Quận ủy Thanh Khê đã chủ động ban hành và triển khai công tác tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng từ rất sớm và bảo đảm kế hoạch đề ra. Nhận định về hiệu quả bước đầu của công tác này, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Thanh Khê Mai Quốc Thạnh cho biết, nhìn chung, dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân đều phấn khởi tin tưởng vào công tác chuẩn bị và kết quả của đại hội. Điều đó cũng thể hiện ở sự ổn định về an ninh, trật tự xã hội và không khí thi đua lao động, sản xuất lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp trên địa bàn quận. Đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ quận Thanh Khê lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) được Quận ủy triển khai các bước theo đúng tiến độ.

Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ quận đã hoàn chỉnh lần thứ 2 dự thảo báo cáo chính trị đại hội và thông qua Ban Chấp hành Đảng bộ quận; đồng thời tổ chức hội thảo lấy ý kiến lão thành cách mạng cao cấp, nguyên là lãnh đạo chủ chốt của quận, đội ngũ nhân sĩ, trí thức góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị và tiếp tục lấy ý kiến góp ý ở cơ sở. Dự kiến, dự thảo báo cáo chính trị sẽ được hoàn thành vào nửa đầu tháng 4-2020 để tiến hành lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân khi đăng công khai trên Trang thông tin điện tử quận Thanh Khê.

Bên cạnh đó, sau khi tiếp nhận dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Quận ủy Thanh Khê triển khai ngay cho các chi bộ, đảng bộ cơ sở tham gia góp ý. Cũng theo ông Thạnh, qua phát động của Quận ủy, hiện nay nhiều cơ quan, đơn vị đã đăng ký tiến hành công trình chào mừng đại hội Đảng ở cấp mình và Đại hội Đảng bộ quận Thanh Khê lần thứ XII.

ĐOÀN SƠN

;
;
.
.
.
.
.