Tạm dừng đưa người nghiện ma túy không có nơi ở ổn định vào cơ sở xã hội

.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa ban hành công điện yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc bộ và Giám đốc các Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19.

Theo đó, trong thời gian đến, các đơn vị trực thuộc bộ, các Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố phối hợp với Công an và ngành có liên quan tại địa phương tạm dừng việc đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào các cơ sở xã hội; tạm thời dừng tiếp nhận người cai nghiện ma túy tự nguyên, người cai nghiện ma túy bắt buộc vào các cơ sở cai nghiện ma túy; hạn chế việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; tạm dừng các hoạt động thăm, gặp đối với học viên đang cai nghiện để bảo đảm tốt việc “cách ly xã hội” và “cách ly y tế” nhằm thực hiện hiệu quả các hoạt động phòng, chống lây nhiễm từ người bên ngoài cơ sở cách ly cai nghiện ma túy.

Đối với học viên chấp hành xong quyết định cai nghiện ma túy bắt buộc, các cơ sở cai nghiện ma túy phải thông báo “thông tin y tế” của các học viên cho địa phương nơi học viên cư trú để theo dõi, quản lý phối hợp với gia đình thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 theo quy định tại cộng đồng.

Ngoài ra, công điện yêu cầu các doanh nghiệp dừng tổ chức xuất cảnh cho người lao động đến hết ngày 30-4-2020; các hoạt động tư vấn, giao dịch việc làm thực hiện dưới hình thức trực tuyến để kết nối cung-cầu lao động; tăng cường công tác phòng, chống Covid-19 tại các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng, cơ sở xã hội, làng SOS...

T.S

;
;
.
.
.
.
.