Tạo sự đồng thuận trong thực hiện các cuộc vận động

.

Với nỗ lực không ngừng nghỉ, trong năm 2019, Mặt trận các cấp của thành phố chú trọng tuyên truyền, phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng đi vào chiều sâu.

Người dân xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với công tác bảo vệ cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp. 					       Ảnh: TRỌNG HÙNG
Người dân xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với công tác bảo vệ cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Kết quả nổi bật năm 2019 trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (gọi tắt là cuộc vận động) là Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tổ chức thành công nhiều hội nghị triển khai cuộc vận động gắn với thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”; chương trình phối hợp bảo vệ môi trường cho cán bộ Mặt trận quận, huyện, phường, xã.

Đây là tiền đề để Mặt trận các cấp thực hiện đồng bộ, thiết thực các phần việc cụ thể của mình. Trên tinh thần đó, Mặt trận 7 quận, huyện và 56 phường, xã xây dựng kế hoạch triển khai cuộc vận động, chương trình “Thành phố 4 an” gắn chủ đề năm của các địa phương; phối hợp rà soát, sửa chữa, khắc phục các cổng chào tuyên truyền nội dung cuộc vận động tại các khu dân cư (KDC) bị hư hỏng, xuống cấp. Đến cuối năm 2019, 7 quận, huyện đã tiến hành sửa chữa, làm mới các cổng chào bảo đảm mỹ quan đô thị, góp phần tuyên truyền trực quan về cuộc vận động nhằm tạo sức lan tỏa trong hành động.

Với những cách làm đa dạng, phong phú và thiết thực, Mặt trận nhiều địa phương đã ban hành chương trình hiệp thương thống nhất với 5 tổ chức chính trị - xã hội thực hiện cuộc vận động. Tiêu biểu như Mặt trận quận Hải Châu xây dựng chương trình phối hợp thực hiện cuộc vận động với các tổ chức chính trị - xã hội. Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hải Châu Huỳnh Văn Nhạn, có 9/13 phường thuộc quận phối hợp tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn liền với cuộc vận động và chương trình “Thành phố 4 an” tại 59 điểm với 8.720 người dân tham dự.

Trong khi đó, Mặt trận quận Sơn Trà đã tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước đến 170 khu dân cư trên địa bàn; đồng thời phối hợp với Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của quận hướng dẫn việc thực hiện đăng ký danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”, “Gia đình văn hóa” và tiến hành thẩm định các danh hiệu văn hóa hằng năm. “Kế thừa và phát huy hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ở khu dân cư”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được Mặt trận quận triển khai hiệu quả từ năm 2016 đến nay, làm thay đổi diện mạo các khu dân cư, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn”, Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Sơn Trà Nguyễn Văn Cửu nói.

Ông Nguyễn Văn Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang cho biết, một trong những điểm nhấn của cuộc vận động đó là Mặt trận thành phố đã hướng dẫn Mặt trận huyện Hòa Vang xây dựng kế hoạch và tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Kết quả, 80% tỷ lệ người dân tại 9/11 xã qua khảo sát bày tỏ hài lòng. Từ những kết quả đạt được, năm 2020, Mặt trận thành phố tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với chương trình “Thành phố 4 an” và chủ trương “Năm văn hóa, văn minh đô thị”, các chương trình liên tịch về bảo vệ môi trường; bảo vệ an ninh Tổ quốc, an toàn giao thông, chăm sóc sức khỏe nhân dân, an toàn thực phẩm...

Năm 2019, kết quả vận động Quỹ “Vì người nghèo” toàn thành phố đạt hơn 29,5 tỷ đồng, trong đó cấp thành phố 5,426 tỷ đồng; cấp quận, huyện 6,464 tỷ đồng; cấp phường, xã 17,623 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, Mặt trận các cấp tổ chức trao 22.714 suất quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền trị giá hơn 10,721 tỷ đồng. Mặt trận các cấp hỗ trợ xây mới, sửa chữa 632 nhà Đại đoàn kết với số tiền trên 15,22 tỷ đồng; hỗ trợ học bổng cho 3.519 học sinh, sinh viên con hộ nghèo có điều kiện học tập, với số tiền trên 3,084 tỷ đồng; giúp 479 người nghèo khám chữa bệnh với số tiền trên 487 triệu đồng; giúp 294 người phát triển sản xuất với số tiền trên 2,1 tỷ đồng...

TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.