Tập trung thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên

.

Xác định tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, thời gian qua, Quận ủy Thanh Khê thực hiện nghiêm túc công tác này, mang lại hiệu quả thiết thực. 

Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Thanh Khê tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm 2019. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Thanh Khê tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm 2019. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra (UBKT) Quận ủy Thanh Khê, cho biết, trong nhiệm kỳ 2015-2020, UBKT Quận ủy Thanh Khê đã tham mưu cho Ban Thường vụ Quận ủy ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng. Công tác KTGS được Quận ủy chỉ đạo tập trung chủ yếu vào việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Song song đó, UBKT Quận ủy chú trọng làm tốt công tác phối hợp giữa công tác kiểm tra với công tác thanh tra Nhà nước và giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Quận ủy Thanh Khê đã triển khai kiểm tra tại 30 tổ chức cơ sở Đảng và 15 đảng viên; giám sát chuyên đề với 44 lượt tổ chức cơ sở Đảng và 12 đảng viên. Các cấp ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra 139 lượt tại các chi bộ trực thuộc, kiểm tra đối với 23 đảng viên là cấp ủy viên; đồng thời giám sát chuyên đề đối với 103 lượt chi bộ trực thuộc và 16 đảng viên.

Qua KTGS, cấp ủy các cấp và chi bộ đã xử lý kỷ luật trong toàn Đảng bộ quận đối với 43 trường hợp (37 khiển trách, 6 cảnh cáo). Ngoài ra, UBKT Quận ủy đã tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức Đảng cấp dưới và 7 đảng viên; qua đó đã xử lý kỷ luật 3 đảng viên vi phạm (2 cảnh cáo, 1 khiển trách), đề nghị và cấp ủy cơ sở đã xử lý kỷ luật đối với 1 chi bộ bằng hình thức khiển trách; thông báo phê bình, kiểm điểm nghiêm khắc đối với 4 đảng viên và 2 tổ chức Đảng có những hạn chế, khuyết điểm vi phạm nhưng chưa đến mức xem xét, xử lý kỷ luật.

Đánh giá về công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Khê cho rằng, trong nhiệm kỳ qua, UBKT Quận ủy đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc nắm, quản lý đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng, nhất là thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu kiện, dư luận của quần chúng nhân dân đối với cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, UBKT Quận ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy triển khai và thực hiện có hiệu quả chương trình KTGS của cấp ủy, tổ chức Đảng với những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Mặt khác, UBKT các cấp đã tích cực chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức Đảng và đảng viên. Công tác kiểm tra đã chọn đúng đối tượng, nội dung kiểm tra và bám sát yêu cầu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung vào những địa bàn, lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, trong đó có lĩnh vực nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm, nhất là lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng, tài chính, đầu tư công và công tác cán bộ. Qua kiểm tra đã xử lý, đề nghị xử lý nghiêm minh, kịp thời nhiều tổ chức Đảng, đảng viên sai phạm, đã có tác dụng răn đe, cảnh báo, phòng ngừa và có tác dụng giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Về nhiệm vụ KTGS trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt cho biết, năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, hướng tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Vì vậy, UBKT Quận ủy cần tiếp tục tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác KTGS của cấp ủy, nhất là tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.