Từ hôm nay (20-4), tiếp nhận trực tiếp hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính

.

ĐNO - Ngày 20-4, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ ký thông báo cho phép bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính từ thành phố đến phường, xã từ hôm nay (20-4) được tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính nhưng phải bảo đảm các quy định phòng, chống Covid-19.

Theo đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu các cơ quan hành chính bố trí luân phiên cán bộ, công chức, viên chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính các cấp để trực tiếp nhận hồ sơ hành chính của tổ chức, cá nhân.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống Covid-19 khi tổ chức cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính làm việc trực tiếp với tổ chức, cá nhân giải quyết nhu cầu về thủ tục hành chính.

Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận này phải thực hiện đo thân nhiệt, vệ sinh sát khuẩn, đeo khẩu trang trước khi vào làm việc và giữ khoảng cách phù hợp khi giao tiếp với đại diện tổ chức, cá nhân.

UBND thành phố khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: https://dichvucong.danang.gov.vn/ để thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng, sử dụng dịch vụ bưu chính trong gửi hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính.

UBND thành phố lưu ý các cơ quan, đơn vị ưu tiên tiếp nhận và tập trung giải quyết thủ tục hành chính: Hộ tịch, công chứng, chứng thực hợp đồng, các thủ tục liên quan đến sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đồng thời nghiên cứu giải pháp hỗ trợ đối tượng yếu thế (người già, người tàn tật) có nhu cầu về thủ tục hành chính.

UBND thành phố cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị có biện pháp kiểm soát lượt người vào giao dịch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính bảo đảm yếu tố vệ sinh và giãn cách phòng, chống dịch.

Trước đó, UBND thành phố có Thông báo số 26/TB-UBND về việc dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ hành chính trên địa bàn thành phố từ ngày 2-4.

SƠN TRUNG

;
;
.
.
.
.
.