Bác Hồ với sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước và xây dựng CNXH ở miền Bắc

.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng Trung ương Đảng sáng suốt đề ra đường lối đúng đắn cho cách mạng Việt Nam, cùng một lúc thực hiện hai nhiệm vụ cách mạng.

Trở lại Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn cách mạng mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ nhiệm vụ của nhân dân Việt Nam là thi hành đúng Hiệp nghị Geneva nǎm 1954 về Đông Dương; củng cố hoà bình, đấu tranh để thực hiện thống nhất đất nước bằng Tổng tuyển cử tự do; củng cố miền Bắc về mọi mặt; mở rộng và củng cố Mặt trận dân tộc thống nhất trong cả nước. Trong ảnh: Ngày 1/1/1955, hàng chục vạn nhân dân thủ đô đã tổ chức mít tinh và tuần hành mừng đón Trung ương Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch trở về thủ đô sau gần 9 năm lên Việt Bắc lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống Pháp thắng lợi. (Nguồn: TTXVN)
Trở lại Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn cách mạng mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ nhiệm vụ của nhân dân Việt Nam là thi hành đúng Hiệp nghị Geneva nǎm 1954 về Đông Dương; củng cố hoà bình, đấu tranh để thực hiện thống nhất đất nước bằng Tổng tuyển cử tự do; củng cố miền Bắc về mọi mặt; mở rộng và củng cố Mặt trận dân tộc thống nhất trong cả nước. Trong ảnh: Ngày 1-1-1955, hàng chục vạn nhân dân thủ đô đã tổ chức mít tinh và tuần hành mừng đón Trung ương Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch trở về thủ đô sau gần 9 năm lên Việt Bắc lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống Pháp thắng lợi. (Nguồn: TTXVN)
 Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm công trường khôi phục đường sắt Hà Nội - Mục Nam Quan và cầu Phủ Lạng Thương (Bắc Giang) ngày 25/1/1955. (Nguồn: Tư liệu/TTXVN)
Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm công trường khôi phục đường sắt Hà Nội - Mục Nam Quan và cầu Phủ Lạng Thương (Bắc Giang) ngày 25-1-1955. (Nguồn: Tư liệu/TTXVN)
 Đến thăm nhà máy xe lửa Gia Lâm ngày 19/5/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở công nhân, cán bộ phát huy truyền thống cách mạng của nhà máy. (Nguồn: Tư liệu/TTXVN)
Đến thăm nhà máy xe lửa Gia Lâm ngày 19-5-1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở công nhân, cán bộ phát huy truyền thống cách mạng của nhà máy. (Nguồn: Tư liệu/TTXVN)
 Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất toàn quốc diễn ra từ ngày 5 - 10/9/1955 tại Hà Nội, quyết định thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kế tục sự nghiệp của Mặt trận Liên Việt. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)
Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất toàn quốc diễn ra từ ngày 5 đến 10-9-1955 tại Hà Nội, quyết định thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kế tục sự nghiệp của Mặt trận Liên Việt. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)
 Bác Hồ thăm công trường khôi phục cầu Việt Trì, ngày mùng 1 Tết Bính Thân (12/2/1956). (Nguồn: Tư liệu/TTXVN)
Bác Hồ thăm công trường khôi phục cầu Việt Trì, ngày mùng 1 Tết Bính Thân (12-2-1956). (Nguồn: Tư liệu/TTXVN)
 Quốc hội khóa I, kỳ họp thứ VI quyết định sửa đổi Hiến pháp ban hành năm 1946 và nhất trí bầu Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Trưởng ban sửa đổi Hiến pháp (29/12/1956). (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)
Quốc hội khóa I, kỳ họp thứ VI quyết định sửa đổi Hiến pháp ban hành năm 1946 và nhất trí bầu Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Trưởng ban sửa đổi Hiến pháp (29-12-1956). (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)
 Bác Hồ nói chuyện với nhân dân thị xã Hòn Gai (nay là thành phố Hạ Long) trong lần thứ hai về thăm Quảng Ninh, ngày 4/10/1957. Tại đây, Bác nói: Cán bộ Đảng, cán bộ chính quyền không phải làm quan cách mạng ăn trên ngồi trốc. Cán bộ Đảng cũng như cán bộ chính quyền, ngay cả Bác là cán bộ cao nhất đều là đầy tớ của nhân dân, phải hết sức phục vụ nhân dân, phải cần, kiệm, liêm, chính. Muốn thế phải gần gũi nhân dân, khuyến khích nhân dân, lãnh đạo nhân dân. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)
Bác Hồ nói chuyện với nhân dân thị xã Hòn Gai (nay là thành phố Hạ Long) trong lần thứ hai về thăm Quảng Ninh, ngày 4-10-1957. Tại đây, Bác nói: Cán bộ Đảng, cán bộ chính quyền không phải làm quan cách mạng ăn trên ngồi trốc. Cán bộ Đảng cũng như cán bộ chính quyền, ngay cả Bác là cán bộ cao nhất đều là đầy tớ của nhân dân, phải hết sức phục vụ nhân dân, phải cần, kiệm, liêm, chính. Muốn thế phải gần gũi nhân dân, khuyến khích nhân dân, lãnh đạo nhân dân. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)
 Ngày 3/12/1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ toạ phiên họp cuối năm của Hội đồng Chính phủ bàn việc tổng kết kế hoạch 1957 và kế hoạch 3 năm (1958-1960), (Ảnh: TTXVN)
Ngày 3-12-1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ toạ phiên họp cuối năm của Hội đồng Chính phủ bàn việc tổng kết kế hoạch 1957 và kế hoạch 3 năm (1958-1960), (Ảnh: TTXVN)
 Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp Hội nghị Trung ương lần thứ 16 (4/1959). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp Hội nghị Trung ương lần thứ 16 (4-1959). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
 Ngày 1/1/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh công bố Hiến pháp năm 1959. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Ngày 1-1-1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh công bố Hiến pháp năm 1959. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
 Chủ tịch Hồ Chí Minh tự tay cầm xẻng, xúc đất trồng một cây đa nhỏ tại Công viên hồ Bảy Mẫu (nay là Công viên Thống Nhất), sáng 11/1/1960 (13 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), mở đầu phong trào Tết trồng cây đầu tiên kéo dài 1 tháng do Người phát động. Trồng cây xong, Bác nói chuyện thân mật với mọi người về lợi ích của việc trồng cây. Bác kêu gọi mọi người mỗi năm đến trồng thêm một cây xanh, nhiều cây xanh cho đất nước. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Chủ tịch Hồ Chí Minh tự tay cầm xẻng, xúc đất trồng một cây đa nhỏ tại Công viên hồ Bảy Mẫu (nay là Công viên Thống Nhất), sáng 11-1-1960 (13 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), mở đầu phong trào Tết trồng cây đầu tiên kéo dài 1 tháng do Người phát động. Trồng cây xong, Bác nói chuyện thân mật với mọi người về lợi ích của việc trồng cây. Bác kêu gọi mọi người mỗi năm đến trồng thêm một cây xanh, nhiều cây xanh cho đất nước. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
 Chủ tịch Hồ Chí Minh bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa II tại tiểu khu Trúc Bạch, khu phố Ba Đình, Hà Nội, ngày 8/5/1960. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)
Chủ tịch Hồ Chí Minh bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa II tại tiểu khu Trúc Bạch, khu phố Ba Đình, Hà Nội, ngày 8-5-1960. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)
 Chủ tịch Hồ Chí Minh bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa II tại tiểu khu Trúc Bạch, khu phố Ba Đình, Hà Nội, ngày 8/5/1960. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)
Chủ tịch Hồ Chí Minh bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa II tại tiểu khu Trúc Bạch, khu phố Ba Đình, Hà Nội, ngày 8-5-1960. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)
 Bác Hồ nói chuyện với công nhân Nhà máy cơ khí Duyên Hải (Hải Phòng), ngày 16/3/1961. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)
Bác Hồ nói chuyện với công nhân Nhà máy cơ khí Duyên Hải (Hải Phòng), ngày 16-3-1961. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)
Tại Đại hội lần thứ III những người viết báo Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: Cán bộ báo chí cũng là chiến sỹ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén (8/9/1962). (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)
Tại Đại hội lần thứ III những người viết báo Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: Cán bộ báo chí cũng là chiến sỹ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén (8-9-1962). (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)
 Bút tích bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa II, cảm ơn Quốc hội đã có ý tặng Người tấm Huân chương Sao Vàng nhưng Người từ chối và đề nghị: “Chờ đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc hòa bình thống nhất, Bắc-Nam sum họp một nhà, Quốc hội sẽ cho phép đồng bào miền Nam trao cho tôi Huân chương cao quý. Như vậy thì toàn dân ta sẽ sung sướng, vui mừng (8/5/1963). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Bút tích bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa II, cảm ơn Quốc hội đã có ý tặng Người tấm Huân chương Sao Vàng nhưng Người từ chối và đề nghị: “Chờ đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc hòa bình thống nhất, Bắc-Nam sum họp một nhà, Quốc hội sẽ cho phép đồng bào miền Nam trao cho tôi Huân chương cao quý. Như vậy thì toàn dân ta sẽ sung sướng, vui mừng (8-5-1963). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
 Để đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, là hậu phương lớn cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng và bồi dưỡng con người mới xã hội chủ nghĩa. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm lớp học bổ túc văn hóa và kỹ thuật buổi tối của công nhân Nhà máy ôtô “1-5”, lá cờ đầu của phong trào bổ túc văn hóa ngành Công nghiệp Hà Nội (19/12/1963). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Để đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, là hậu phương lớn cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng và bồi dưỡng con người mới xã hội chủ nghĩa. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm lớp học bổ túc văn hóa và kỹ thuật buổi tối của công nhân Nhà máy ô-tô “1-5”, lá cờ đầu của phong trào bổ túc văn hóa ngành Công nghiệp Hà Nội (19-12-1963). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
 Bác Hồ đi thăm một số đơn vị, cơ sở, địa phương có nhiều thành tích trong lao động sản xuất. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Khu Công nghiệp liên hợp gang thép Thái Nguyên nhân dịp lò cao số 1 ra mẻ gang đầu tiên (1/1/1964). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Bác Hồ đi thăm một số đơn vị, cơ sở, địa phương có nhiều thành tích trong lao động sản xuất. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Khu Công nghiệp liên hợp gang thép Thái Nguyên nhân dịp lò cao số 1 ra mẻ gang đầu tiên (1/1/1964). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
 Tại Hội nghị Chính trị đặc biệt ngày 27/3/1964, Người kêu gọi đồng bào miền Bắc thi đua: Mỗi người làm việc bằng hai để đền đáp lại cho đồng bào miền Nam ruột thịt. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Tại Hội nghị Chính trị đặc biệt ngày 27-3-1964, Người kêu gọi đồng bào miền Bắc thi đua: Mỗi người làm việc bằng hai để đền đáp lại cho đồng bào miền Nam ruột thịt. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
 Chủ tịch Hồ Chí Minh bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa III, ngày 14/4/1964. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Chủ tịch Hồ Chí Minh bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa III, ngày 14-4-1964. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
 Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam ra dự Hội nghị Quốc tế đoàn kết với nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược, bảo vệ hòa bình (24/11/1964). (Ảnh: Tư liệu/TTXVVN)
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam ra dự Hội nghị Quốc tế đoàn kết với nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược, bảo vệ hòa bình (24-11-1964). (Ảnh: Tư liệu/TTXVVN)
 Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa III, ngày 7/4/1965. (Nguồn: TTXVN)
Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa III, ngày 7-4-1965. (Nguồn: TTXVN)
 Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa III ngày 16/4/1965, Hồ Chủ tịch phát biểu kêu gọi đồng bào và chiến sỹ cả nước tiến lên quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. (Ảnh: TTXVN)
Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa III ngày 16-4-1965, Hồ Chủ tịch phát biểu kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước tiến lên quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. (Ảnh: TTXVN)
 Tại Hội nghị Chính trị đặc biệt ngày 27/3/1964, Người kêu gọi đồng bào miền Bắc thi đua: Mỗi người làm việc bằng hai để đền đáp lại cho đồng bào miền Nam ruột thịt. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Tại Hội nghị Chính trị đặc biệt ngày 27-3-1964, Người kêu gọi đồng bào miền Bắc thi đua: Mỗi người làm việc bằng hai để đền đáp lại cho đồng bào miền Nam ruột thịt. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

 

 Nhân dịp Tết Nguyên đán, Bác Hồ đến thăm con em gia đình công nhân ở Quảng Ninh, ngày 2/2/1965. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)
Nhân dịp Tết Nguyên đán, Bác Hồ đến thăm con em gia đình công nhân ở Quảng Ninh, ngày 2-2-1965. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)
 Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện thân mật với các đại biểu dự Đại hội thi đua thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước toàn miền Bắc, ngày 12/1/1967. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện thân mật với các đại biểu dự Đại hội thi đua thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước toàn miền Bắc, ngày 12-1-1967. (Ảnh: TTXVN)
Nhân dịp kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1969), Bác Hồ viết bài Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, đăng báo Nhân Dân, vạch rõ những tệ hại của chủ nghĩa cá nhân, nêu bật những yêu cầu về đạo đức cách mạng mà mỗi cán bộ, đảng viên ta phải suốt đời rèn luyện. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)
Nhân dịp kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng (3-2-1969), Bác Hồ viết bài Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, đăng báo Nhân Dân, vạch rõ những tệ hại của chủ nghĩa cá nhân, nêu bật những yêu cầu về đạo đức cách mạng mà mỗi cán bộ, đảng viên ta phải suốt đời rèn luyện. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)
 Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và chúc tết nhân dân xã Việt Lại, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây và trồng cây đa lưu niệm trên đồi cây của xã, ngày 16/2/1969. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và chúc tết nhân dân xã Việt Lại, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây và trồng cây đa lưu niệm trên đồi cây của xã, ngày 16-2-1969. (Ảnh: TTXVN)
 Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm bộ đội phòng không-không quân ngày 16/2/1969. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm bộ đội phòng không-không quân ngày 16-2-1969. (Ảnh: TTXVN)
 Thiếu nhi Thủ đô quây quần bên Bác Hồ trong dịp Tết thiếu nhi năm 1969 (31/5/1969). (Ảnh: TTXVN)
Thiếu nhi Thủ đô quây quần bên Bác Hồ trong dịp Tết thiếu nhi năm 1969 (31-5-1969). (Ảnh: TTXVN)
 Chủ tịch Hồ Chí Minh xem mô hình quy hoạch xây dựng Thủ đô. Người căn dặn: Trong thiết kế phải đồng bộ đường sá, hệ thống thoát nước, lưới điện… tránh cản trở sự đi lại của nhân dân. Phải có quy hoạch trước, tránh làm rồi lại phá đi(16/11/1959). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Chủ tịch Hồ Chí Minh xem mô hình quy hoạch xây dựng Thủ đô. Người căn dặn: Trong thiết kế phải đồng bộ đường sá, hệ thống thoát nước, lưới điện… tránh cản trở sự đi lại của nhân dân. Phải có quy hoạch trước, tránh làm rồi lại phá đi(16-11-1959). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

 Theo TTXVN/Vietnam+

;
;
.
.
.
.
.