Bảo đảm môi trường khi di dời nhà máy nhựa

.

UBND thành phố vừa phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Di dời Công ty CP Nhựa Đà Nẵng từ cơ sở sản xuất, kinh doanh hiện trạng ở số 371 đường Trần Cao Vân (quận Thanh Khê) đến lô Q, góc đường số 4 và đường số 7 thuộc Khu công nghiệp Liên Chiểu.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Công ty CP Nhựa Đà Nẵng thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường bảo đảm quy chuẩn hiện hành, không gây ô nhiễm trong giai đoạn thi công xây dựng, hoạt động của dự án. Cạnh đó, thực hiện các biện pháp kỹ thuật, quản lý phù hợp để giám sát chặt chẽ các loại chất thải phát sinh, bảo đảm không phát tán mùi hôi, khí thải ra môi trường xung quanh và các yêu cầu về an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình vận hành.

Ngoài ra, công ty giám sát môi trường không khí với các thông số như: vi khí hậu, tiếng ồn, hơi dung môi hữu cơ tại bộ phận in sản xuất ống nhựa HDPE, bộ phận in sản xuất ống nhựa uPVC, bộ phận in sản xuất bao PP; riêng bộ phận sản xuất dép nhựa chỉ giám sát thông số vi khí hậu và tiếng ồn, đồng thời thường xuyên giám sát chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.