Chuẩn bị tốt các nội dung cho kỳ họp HĐND thành phố lần thứ 14

.

Ngày 4-5, phát biểu kết luận tại cuộc họp giao ban quý 1-2020 của Thường trực HĐND thành phố với Thường trực HĐND các quận, huyện, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung đề nghị Thường trực HĐND các quận, huyện và các tổ đại biểu chủ động chuẩn tốt các ý kiến tham gia vào nội dung kỳ họp thứ 14 (bất thường) của HĐND thành phố dự kiến tổ chức trong tháng 5-2020.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung chủ trì cuộc họp. Ảnh: TRỌNG HUY
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung chủ trì cuộc họp. Ảnh: TRỌNG HUY

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung đề nghị các tổ đại biểu tập trung cho ý kiến về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định; quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công nhóm B; việc hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid - 19 và thảo luận một số nội dung liên quan đến các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm 2020 để chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm.

Ông Lê Minh Trung đề nghị các tổ đại biểu HĐND quận, huyện cần quan tâm, triển khai công tác giám sát việc hỗ trợ người dân hưởng trợ cấp Covid-19 đúng, trúng, kịp thời; chỉ đạo các địa phương rà soát tất cả các đối tượng, hộ gia đình trên địa bàn (ngoài các đối tượng được hỗ trợ theo quy định) có hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ thiếu đói, đề xuất hỗ trợ kịp thời, bảo đảm không để hộ nào thiếu đói.

Việc triển khai thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19 trên địa bàn thành phố hiện tập trung chi trả cho các đối tượng là người có công cách mạng, người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền dự kiến là 111,4 tỷ đồng.

Đến nay, chương trình này đã chi trả cho đối tượng người có công (chi trả trước) được 31,29 tỷ đồng và bắt đầu chi trả cho người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội.

Ông Lê Minh Trung đề nghị các tổ HĐND quận, huyện tiếp tục phối hợp với các Ban HĐND thành phố giám sát các nội dung, vấn đề, vụ việc tồn đọng theo Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2020 của HĐND thành phố.

Các Ban HĐND thành phố chủ động đồng hành với Thường trực HĐND quận, huyện tăng cường giám sát, đề xuất, kiến nghị các vấn đề bức xúc của cử tri; tăng cường giám sát, nắm bắt các vấn đề nổi cộm, bức xúc trên địa bàn, đặc biệt là công tác đền bù giải tỏa, tình hình triển khai các dự án ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân; tiếp tục giám sát và định kỳ báo cáo cho Thường trực HĐND thành phố đối với các kiến nghị còn tồn đọng và 11 nội dung kiến nghị mới trong quý 1-2020.

Theo báo cáo tại cuộc họp, trong năm 2019, Thường trực HĐND thành phố đã chuyển UBND thành phố xem xét, giải quyết đối với 125 kiến nghị của Thường trực HĐND quận, huyện và Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND thành phố.

Đến nay, UBND thành phố đã chỉ đạo giải quyết xong 84 kiến nghị; còn 41 kiến nghị UBND thành phố đang xem xét, giải quyết; đồng thời, Thường trực HĐND thành phố giao các Ban tiếp tục giám sát, báo cáo kết quả cho Thường trực HĐND thành phố.

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.