Đảng ủy Bộ đội Biên phòng thành phố hoàn thành tốt công tác kiểm tra, giám sát

.

Kiểm tra là một chức năng quan trọng của sự lãnh đạo và tổ chức thực hiện, góp phần xây dựng, củng cố Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nhận thức rõ trách nhiệm đó, trong thời gian qua, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố luôn thực hiện đúng quy trình, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; qua đó, giúp cấp ủy và từng đảng viên được kiểm tra, giám sát đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của từng cấp ủy và đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo cho từng cấp ủy và đảng viên. TRONG ẢNH: Bầu cử tại Đại hội Chi bộ Phòng Chính trị, Bộ đội Biên phòng thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.    					          Ảnh: B.V
Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo cho từng cấp ủy và đảng viên. TRONG ẢNH: Bầu cử tại Đại hội Chi bộ Phòng Chính trị, Bộ đội Biên phòng thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: B.V

Đảng ủy BĐBP thành phố luôn thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc nề nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, giải quyết tốt mối quan hệ giữa lãnh đạo và chỉ huy, cấp trên và cấp dưới, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đơn vị đã lãnh đạo tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, UBKT Quân ủy Trung ương, Đảng ủy BĐBP, Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát. Trên cơ sở đó, các cấp ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện đúng chương trình kiểm tra, giám sát đề ra.

Cụ thể, đơn vị đã tổ chức kiểm tra 18 lượt tổ chức Đảng, kiểm tra 241 lượt đảng viên, đạt 100% kế hoạch. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống gắn với việc đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ nơi cư trú và chấp hành các quy định, nghĩa vụ ở địa phương...

Các cuộc kiểm tra được tổ chức thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng. Qua kiểm tra, đơn vị đã kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở những biểu hiện sai phạm để sửa chữa, khắc phục, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cấp ủy, UBKT các cấp đã tiến hành giám sát 16 tổ chức Đảng, 95 đảng viên. Nội dung giám sát tập trung vào việc triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định cấp trên, nhiệm vụ chính trị được giao. Giám sát chuyên đề tập trung vào việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 87 của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân”.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy BĐBP đã triển khai thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc, có tác dụng thiết thực, giúp cấp ủy, đảng viên được kiểm tra, giám sát phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, thiếu sót, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện nhiều năm liền, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh. Năm 2019, Đảng bộ BĐBP thành phố xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Ban Thường vụ Thành ủy tặng Bằng khen, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố được Thủ tưởng Chính phủ tặng Bằng khen.

Trong thời gian đến, Đảng ủy BĐBP thành phố tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trước mắt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy, Đảng ủy BĐBP về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng

Đại tá NGUYỄN THANH THỦY
Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố

;
;
.
.
.
.
.