Đổi mới mạnh mẽ phong trào thi đua của các cơ quan công tác Đảng

.

* Báo Đà Nẵng được tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Sáng 12-5, Khối Thi đua các cơ quan công tác Đảng (gọi tắt là Khối Thi đua 9), Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng thành phố phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua của Khối và trao Giải “Búa liềm vàng” năm 2019. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh dự hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (phải) tặng Cờ Thi đua xuất sắc cho Đảng ủy Khu Công nghệ cao và các Khu Công nghiệp Đà Nẵng. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (phải) tặng Cờ Thi đua xuất sắc cho Đảng ủy Khu Công nghệ cao và các Khu Công nghiệp Đà Nẵng. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc mừng những kết quả, thành tích đạt được của Khối Thi đua 9  trong năm 2019; đồng thời ghi nhận và biểu dương các tác giả, nhóm tác giả đã đoạt giải cao trong Giải “Búa liềm vàng” năm 2019. Thành tích này đã góp phần vào công tác xây dựng Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền thành phố.

Chỉ đạo phong trào thi đua của Khối trong năm 2020, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các ban xây dựng Đảng, các cấp ủy Đảng tập trung triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đẩy mạnh tiến độ, bảo đảm yêu cầu, chất lượng, đúng theo tiến độ kế hoạch, nhất là trong công tác chuẩn bị văn kiện, đề án nhân sự và công tác tổ chức. Các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn nữa công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu đẩy mạnh thực hiện Đề án cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng giai đoạn 2020-2025, coi đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên trong công tác thi đua. Thường trực Thành ủy giao Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan trong Khối Thi đua 9 xây dựng các tiêu chí thi đua bảo đảm đánh giá đúng thực chất, xếp loại chính xác, khách quan; qua đó tạo được động lực, phong trào thi đua thực chất trong cả Khối.

Năm 2019, các cơ quan thành viên trong Khối Thi đua 9 đã bám sát chức năng, nhiệm vụ và sự chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy để đẩy mạnh phong trào thi đua, khắc phục khó khăn, triển khai toàn diện, nghiêm túc và có kết quả các chủ trương của Trung ương, Thành ủy và các ngành, cấp; tiếp tục củng cố tổ chức, đoàn thể, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức, đoàn thể theo hướng thực chất.

Sau khi được Ban Thường vụ Thành ủy giao 3 nhiệm vụ trọng tâm, các cơ quan trong Khối đã xây dựng kế hoạch, nỗ lực triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, các cơ quan trong Khối tập trung tham mưu triển khai Nghị quyết của Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, gắn với Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị  (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Năm 2019, các cơ quan trong Khối đã có 82 đề án, sáng kiến, cải tiến được công nhận; có 288 cá nhân được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến, 47 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 24 cá nhân được tặng bằng khen của UBND thành phố, 27 tập thể được công nhận danh hiệu Tập thể tiên tiến, 20 tập thể được công nhận danh hiệu Tập thể xuất sắc và 2 tập thể được tặng bằng khen của UBND thành phố. Với những thành tích đạt được, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Khối Thi đua 9 đề xuất UBND thành phố đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua Chính phủ năm 2019 cho Văn phòng Thành ủy.

Tại hội nghị, UBND thành phố tặng Cờ Thi đua xuất sắc cho Đảng ủy Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng và Ban Tuyên giáo Thành ủy được UBND thành phố tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Võ Văn Thương phát động phong trào thi đua năm 2020 và triển khai Giải Búa liềm vàng năm 2020. Theo đó, mong muốn các cơ quan trong Khối phát huy những kết quả đạt được trong năm 2019, tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chỉ thị của Trung ương và Thành ủy về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; thể hiện được tính sáng tạo, năng động trong công tác tổ chức các phong trào thi đua, thực hiện tốt “Đề án cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng giai đoạn 2020-2025”, đổi mới lề lối làm việc, đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, có nhiều cải tiến trong công vụ; qua đó nâng cao hơn nữa ý thức, tinh thần trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện phong trào thi đua, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời kỳ vọng sẽ có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc tham dự Giải Búa liềm vàng trong năm đến.

Trao giải Búa liềm vàng thành phố Đà Nẵng năm 2019

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng thành phố công bố kết quả chấm chọn và trao 3 giải A, 3 giải B, 5 giải C và 8 giải khuyến khích cho các tác phẩm đoạt giải Búa liềm vàng thành phố Đà Nẵng năm 2019. Trong đó, Báo Đà Nẵng đoạt giải B tập thể; 1 giải A với tác phẩm  “Phát triển Đà Nẵng bằng thế và lực mới” của nhóm tác giả Triệu Văn Tùng, Trần Thị Khánh Hòa, Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Hoàng Hiệp và Nguyễn Huy Khang Ninh; 2 giải B với tác phẩm “Đà Nẵng với chính sách phát triển cán bộ nữ” của nhóm tác giả Lê Việt Dũng và Trần Thị Kim Phượng và “Đà Nẵng phát huy tinh thần 5 xây, 3 chống” của tác giả Đoàn Sơn Trung; 1 giải C và 2 giải khuyến khích.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.