Kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác nhân sự phục vụ đại hội Đảng

.

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vì vậy công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp của quận Liên Chiểu triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Hòa Hiệp Bắc kiểm tra, giám sát và khen thưởng lực lượng Công an phường trong công tác phòng, chống Covid -19. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Lãnh đạo Đảng ủy phường Hòa Hiệp Bắc kiểm tra, giám sát và khen thưởng lực lượng Công an phường trong công tác phòng, chống Covid -19. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Giám sát chặt chẽ công tác nhân sự

Ông Nguyễn Văn Cường, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Liên Chiểu cho biết, ngoài những nội dung KTGS theo kế hoạch hằng năm, năm 2020, có thêm nội dung mới là kiểm tra công tác nhân sự phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Riêng nội dung này, hiện đơn vị đã và đang tích cực triển khai kiểm tra để sớm hoàn thành. Công tác nhân sự đại hội được Trung ương quy định rất chặt chẽ bằng Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 và Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị; do vậy, phải rà soát, kiểm tra kỹ nhằm tránh trường hợp nhân sự có quan hệ gia đình cùng đảm nhiệm chức danh như: bí thư, phó bí thư, trưởng ban tổ chức, chủ nhiệm UBKT cùng cấp ủy….

Theo ông Cường, song song với công tác KTGS, UBKT Quận ủy Liên Chiểu còn tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội bảo đảm đầy đủ theo quy trình, quy định; đồng thời, chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy và UBKT các cấp chuẩn bị tốt công tác nhân sự UBKT nhiệm kỳ mới nhằm bảo đảm ủy viên UBKT phải có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. “Quan điểm của Ban Thường vụ Quận ủy là kiên quyết không đưa vào UBKT những đồng chí để cơ quan, đơn vị mình quản lý xảy ra mất đoàn kết nội bộ, có dư luận về đạo đức, lối sống của bản thân và gia đình thiếu gương mẫu, uy tín thấp; đồng thời, bảo đảm tính kế thừa, cơ cấu hợp lý”, ông Cường cho hay.

Về vấn đề này, ông Vũ Quang Hùng, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu cho rằng, mặc dù ở thời điểm này, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn phải tăng cường công tác phòng, chống Covid -19, nhưng công tác KTGS phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng luôn được các địa phương chú trọng. Theo đó, Quận ủy và UBKT tăng cường giám sát, chủ động nắm chắc tình hình các tổ chức Đảng trực thuộc; tập trung kiểm tra đối với tổ chức Đảng có dấu hiệu mất đoàn kết, có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, vấn đề bức xúc mà đảng viên và nhân dân quan tâm, vi phạm quy chế tập trung dân chủ, hoặc còn đơn, thư tồn đọng ảnh hưởng đến quyền lợi đảng viên và nhân dân.

Tăng cường kiểm tra đột xuất

Từ đầu năm 2020, Ban Thường vụ Quận ủy Liên Chiểu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung rà soát, đề xuất nội dung, chương trình kiểm tra, giám sát (KTGS) của hệ thống chính trị bảo đảm đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, tránh chồng chéo, trùng lặp về nội dung, đối tượng.

Theo UBKT Quận ủy Liên Chiểu, trong năm 2020, UBKT các cấp của quận Liên Chiểu sẽ tiến hành KTGS tại tất cả tổ chức Đảng trực thuộc về nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện giải ngân vốn đầu tư công; công tác cán bộ theo Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25-2-2019 và Quy định 205-QĐ/TW ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị; công tác phòng, chống tham nhũng; quản lý đô thị, tài nguyên, khoáng sản; thực hiện kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ công tác đại hội Đảng các cấp. Trong đó, sẽ có nhiều cuộc kiểm tra đột xuất, trực tiếp, thường xuyên, không báo trước nhằm tăng sự minh bạch, đánh giá đúng thực chất vấn đề.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng phòng Nội vụ quận Liên Chiểu cho biết, năm 2020, ngành nội vụ của quận thường xuyên kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ đối với tất cả các cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước. Đây là một trong những nội dung được quận Liên Chiểu quán triệt triển khai thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm nhằm bảo đảm các cơ quan, đơn vị  phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp…

Theo ông Mai Thanh Quang, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Khánh Nam, trong năm 2020, địa phương chú trọng công tác KTGS đối với những vấn đề, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như công tác quản lý đô thị, xây dựng trái phép, khai thác khoáng sản…; đồng thời tiến hành KTGS thường xuyên đối với việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm...

Theo UBKT Quận ủy Liên Chiểu, trong năm 2019, cấp ủy và tổ chức Đảng của quận Liên Chiểu đã tiến hành kiểm tra 4 đơn vị và 1 đảng viên; giám sát 3 tổ chức Đảng và 4 đảng viên. Qua công tác KTGS, UBKT Quận ủy đã thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 11 đảng viên với hình thức khiển trách: 9 đảng viên; cảnh cáo 1, kỷ luật cách chức 1.  UBKT Quận ủy đã thành lập 1 Tổ giám sát, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06-11-2013 của Ban Thường vụ Thành ủy và Quy định số 09-QĐi/QU ngày 25-2-2019 của Ban Thường vụ Quận ủy đối với các cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đơn vị . Qua công tác giám sát, UBKT Quận ủy đã thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với 3 đảng viên.

TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.