Quận Hải Châu: Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

.

Ngày 29-5, Quận ủy Hải Châu tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 19-5-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo đẩy mạnh hoạt động khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình Covid-19 được kiểm soát.

Theo đó, quận tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển ổn định; thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế...

Thời gian đến, quận Hải Châu tập trung hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp và sớm tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo quận với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, khôi phục sản xuất, kinh doanh; xây dựng cụ thể phương án cân đối ngân sách theo các kịch bản và hướng dẫn các địa phương căn cứ vào phương án, kịch bản để chủ động thực hiện thu, chi ngân sách; rà soát tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư đối với các công trình đầu tư công và phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, sớm khởi công dự án Khu công viên phần mềm số 2, công viên 2 đầu cầu gắn với cầu đi bộ Nguyễn Văn Trỗi, chợ đêm và phố đi bộ Bạch Đằng...

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.