Sở Giao thông vận tải được phép tổ chức thực hiện việc dán phù hiệu, biển hiệu theo quy định

.

ĐNO – Ngày 16-5, Sở Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, đơn vị thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT tại Văn bản số 4171/BGTVT-VT ngày 29-4-2020 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17-1-2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô-tô.

Từ 1-4 hoạt động kinh doanh vận tải có một số thay đổi so với trước. Ảnh: THÀNH LÂN
Từ 1-4 hoạt động kinh doanh vận tải có một số thay đổi so với trước. Ảnh: THÀNH LÂN

Theo đó, để triển khai thực hiện, Sở GTVT hướng dẫn cách xác định trình độ chuyên môn về vận tải của người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải là người có trình độ chuyên môn về vận tải; người có chứng chỉ sơ cấp chuyên ngành vận tải hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành vận tải trở lên.

Sở GTVT đề nghị các đơn vị đã được cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô-tô trước ngày 1-4-2020 liên hệ các cơ sở đào tạo để đào tạo chuyên môn hoặc tuyển dụng người trực tiếp điều hành vận tải có trình độ chuyên môn về vận tải trước ngày 31-12-2021 để đảm bảo đủ điều kiện hoạt động theo quy định.

Sở GTVT ủy quyền cho đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện dán phù hiệu, biển hiệu lên ô-tô và bảo đảm việc dán theo đúng quy định.

Nơi đỗ xe của đơn vị kinh doanh vận tải vẫn tiếp tục thực hiện theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ.

Hộ kinh doanh vận tải không được kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi (bao gồm taxi sử dụng đồng hồ tính tiền và taxi sử dụng phần mềm tính tiền).

Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi chọn phương thức tính tiền sử dụng trên taxi của đơn vị mình (có thể lựa chọn phương thức taxi sử dụng đồng hồ tính tiền hoặc taxi sử dụng phần mềm tính tiền hoặc cả hai phương thức); phải thông báo đến Sở GTVT nơi cấp giấy phép kinh doanh về phương thức tính tiền sử dụng trên taxi của đơn vị trước khi thực hiện kinh doanh vận tải”…

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.