Các nhà khoa học và văn nghệ sĩ thành phố góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XXII Đảng bộ thành phố

.

Ngày 10-6, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Đình Hồng, Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật thành phố Võ Công Trí, Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Bùi Văn Tiếng đồng chủ trì hội nghị lấy ý kiến các nhà khoa học và văn nghệ sĩ thành phố góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đây là dịp để các nhà khoa học và văn nghệ sĩ chia sẻ cùng Đảng bộ thành phố những nhìn nhận, đánh giá khách quan, toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và những bài học kinh nghiệm đúc kết trong nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời góp ý vào phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho nhiệm kỳ 2020-2025 để xây dựng và phát triển Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại; hướng đến đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống như tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại hội nghị, các nhà khoa học và văn nghệ sĩ đóng góp những ý kiến tâm huyết vào các nội dung cụ thể của dự thảo Báo cáo chính trị, như: chủ đề của Báo cáo chính trị; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó, các đại biểu cho ý kiến đánh giá về bối cảnh tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết, những thành tựu đạt được và những hạn chế cũng như nguyên nhân của những hạn chế trên nhiều lĩnh vực.

Ngoài ra, các đại biểu đóng góp ý kiến về những nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025, nhất là các giải pháp có tính đột phá và khả thi, trong đó có 3 trụ cột, 5 lĩnh vực mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); triển khai thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, có trọng điểm, phù hợp với quy hoạch; phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, làm nền tảng cho Đà Nẵng phát triển bền vững, hướng đến xây dựng “Thành phố đáng sống”.

Song song đó, các đại biểu cũng đóng góp ý kiến về nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội và cải cách tư pháp; giải pháp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

ĐẶNG NỞ

;
;
.
.
.
.
.