Cảng Đà Nẵng khẳng định vị thế là trung tâm dịch vụ, cảng container hiện đại

.

Trong 2 ngày 24 và 25-6, Đảng bộ Cảng Đà Nẵng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ Cảng Đà Nẵng trong nhiệm kỳ qua; trong đó Đảng bộ Cảng đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thực hiện mục tiêu phát triển Cảng Đà Nẵng trở thành một trong những thương hiệu mạnh trong ngành hàng hải Việt Nam, là cảng biển container hiện đại của miền Trung.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: T.LÂN
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: T.LÂN

Bên cạnh đó, Cảng cũng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác, cùng thành phố đạt những thành tựu quan trọng trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh, thành phố Đà Nẵng được Bộ Chính trị (khóa XII) ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 về “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, đặt ra kỳ vọng và yêu cầu phát triển rất cao cho chặng đường tới. Theo đó, thành phố tập trung phát triển dịch vụ logistics, cảng biển, đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế lớn của cả nước.

Trước tình hình đó, Đảng bộ Cảng Đà Nẵng cần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển Cảng Đà Nẵng trở thành hạt nhân trong chuỗi dịch vụ logistics tại khu vực… Đảng bộ tiếp tục phát huy sức mạnh đồng thuận trong Đảng ủy, HĐQT, Ban giám đốc để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng dịch vụ, nghiên cứu phát triển thị trường, đầu tư hạ tầng, mở rộng quy mô cảng biển, xúc tiến kêu gọi các hãng tàu lớn, khách hàng mới tiềm năng, triển khai các dịch vụ logistics có giá trị gia tăng cao để khẳng định vị thế là trung tâm dịch vụ, cảng container hiện đại và điều phối logistics của khu vực miền Trung. Đồng thời huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, đa dạng hóa các kênh huy động vốn, các hình thức đầu tư để chuẩn bị tốt nguồn tài chính, nhân vật lực để sớm tiếp cận, là nhà đầu tư chiến lược trong việc thực hiện đầu tư các công trình cảng.

Đảng bộ Cảng Đà Nẵng phải xác định vai trò nòng cốt của Cảng Đà Nẵng trong định hướng phát triển thành phố theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển dịch vụ logistics, cảng biển. Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đề nghị, với đặc thù là tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, Đảng bộ cần kết hợp chặt chẽ và nhuần nhuyễn giữa thực hiện nhiệm vụ chính trị với công tác xây dựng Đảng, quán triệt tốt quan điểm “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”.

Đại hội xác định một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời đặt ra mục tiêu phát triển tổng quát đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2030 như: Cảng biển phát triển theo hướng một cảng xanh, thân thiện với môi trường; phát triển theo 2 trụ cột: khai thác cảng và dịch vụ logistics. Bên cạnh đó, giữ vững tốc độ tăng trưởng doanh thu; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế tạo bước đột phá trong hoạt động sản xuất kinh… Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành mới khóa XII gồm 15 người; bầu ông Trần Lê Tuấn, Chủ tịch HĐQT, quyền Tổng Giám đốc Công ty CP Cảng Đà Nẵng làm Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.