CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ THÀNH PHỐ LẦN THỨ XIII (NHIỆM KỲ 2020-2025)

Đảng bộ Quân sự thành phố lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng

.

Quán triệt yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới của cách mạng, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Quân sự thành phố đã làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố triển khai toàn diện các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, Quân đội về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, trọng tâm là Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (khóa X) ngày 22-9-2008 về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Trương Quang Nghĩa (giữa) chủ trì hội nghị Đảng ủy quân sự thành phố triển khai nhiệm vụ quân sự-quốc phòng địa phương năm 2018. Ảnh: HH
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Trương Quang Nghĩa (giữa) chủ trì hội nghị Đảng ủy quân sự thành phố triển khai nhiệm vụ quân sự-quốc phòng địa phương năm 2018. Ảnh: HH

Trên cơ sở đó, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự-quốc phòng địa phương một cách hiệu quả, chất lượng, giữ vững thế trận quốc phòng-an ninh, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của thành phố phát triển tích cực.

Cấp ủy, chính quyền các cấp từ thành phố đến cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, quận, huyện; diễn tập chiến đấu phòng thủ phường, xã đạt kết quả tốt; duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp. Phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ vững ổn định địa bàn nội địa, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu lợi dụng gây rối, chống phá của các thế lực thù địch; tích cực, chủ động triển khai kế hoạch “Xây dựng hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới”.

Công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng được triển khai toàn diện. Công tác giáo dục quốc phòng-an ninh thực hiện có hiệu quả; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ bảo đảm chất lượng, độ tin cậy cao, đặc biệt là 100% phường, xã đã có tiểu đội dân quân thường trực. 56/56 chi bộ quân sự phường, xã có cấp ủy, 100% phường, xã đội trưởng được cơ cấu vào cấp ủy cùng cấp. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hằng năm đạt 100% chỉ tiêu...

Xác định nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng vũ trang thành phố là huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, Đảng bộ Quân sự thành phố đã triển khai nhiều giải pháp đổi mới cả về tổ chức, phương pháp và công tác bảo đảm cho huấn luyện. Kết quả huấn luyện hằng năm có trên 75% khá, giỏi, tham gia hội thi, hội thao do Quân khu và Bộ tổ chức đạt kết quả cao. Cùng với đó, đơn vị tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước của bộ đội chuyển biến tích cực.

Đảng ủy Quân sự thành phố đặc biệt chú trọng nhiệm vụ lãnh đạo xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; triển khai thường xuyên và sâu rộng Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) ngày 15-5-2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” của Thường vụ Quân ủy Trung ương với nhiều hình thức sáng tạo, đi vào nền nếp; qua đó, tăng cường xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, đảng viên, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng trong mọi hoạt động của lực lượng vũ trang thành phố.

Có thể khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Quân sự thành phố đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các địa phương, các lực lượng đứng chân trên địa bàn thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự-quốc phòng địa phương. Công tác xây dựng Đảng bộ luôn được coi trọng, chất lượng tổng hợp ngày càng nâng cao, trận địa chính trị tư tưởng được giữ vững, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Với những kết quả nổi bật, năm 2018 lực lượng vũ trang thành phố được Chính phủ tặng Cờ thi đua; năm 2014, 2016 được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua, cùng nhiều bằng khen của Bộ quốc phòng, Quân khu 5, UBND thành phố về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng địa phương.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân sự thành phố đề ra mục tiêu chủ yếu là: Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, tạo sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang thành phố và của cả hệ thống chính trị trong khu vực phòng thủ. Xây dựng Đảng bộ quân sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh; tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc; chủ động ngăn ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, xử lý thắng lợi các tình huống, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

Để đạt mục tiêu trên, Đảng bộ Quân sự thành phố cấn tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, hướng vào những chỉ tiêu chủ yếu sau: Đến năm 2022, có: 50% quận, huyện xây dựng được 1-2 công trình thiết yếu trong căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần. Đến năm 2025: xây dựng được 30% đường hầm sở chỉ huy cấp quận. 100% quận, huyện diễn tập khu vực phòng thủ, 100% xã, phường diễn tập chiến đấu phòng thủ; tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ thành phố. 100% dự án phát triển kinh tế-xã hội được thẩm định chặt chẽ về mặt quốc phòng. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hằng năm. Tổ chức giáo dục quốc phòng-an ninh cho 100% cán bộ, công chức, đảng viên thuộc đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh. Hoàn thành kế hoạch xây dựng Hải đội Dân quân thường trực; giữ vững tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt trên 25%. Hằng năm tổ chức huấn luyện đủ 100% bộ đội thường trực, dân quân tự vệ quân số đạt 90% trở lên.

Phấn đấu xây dựng 80% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn vững mạnh toàn diện, có 20% vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. 100% cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị; an toàn tuyệt đối. 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 130 đến 135 đảng viên mới. Thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu chỉ lệnh công tác hậu cần hằng năm; chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, quân số khỏe đạt trên 99,5%. Bảo đảm kịp thời, đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật cho sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác.

Đại tá Đoàn Duy Tân

Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự thành phố, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

;
;
.
.
.
.
.