CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC THÀNH PHỐ

Biểu dương 92 điển hình tiên tiến thi đua yêu nước

.

Sáng 24-6, tại hội nghị điển hình tiên tiến công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ) thành phố lần thứ II (2020-2025), Công đoàn Viên chức (CĐVC) thành phố biểu dương 25 tập thể và 67 cá nhân là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước; khen thưởng 11 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong 5 năm qua, các Công đoàn cơ sở trực thuộc CĐVC thành phố không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phối hợp với chính quyền tạo ra nhiều phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực.

Các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, xây dựng người CCVCLĐ “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”... được đông đảo đoàn viên, CCVCLĐ tích cực tham gia...  

L.PHƯƠNG - T.NGHĨA - N.HẠNH

;
;
.
.
.
.
.