Cục Thuế, Sở Nội vụ, Sở TT-TT, quận Thanh Khê dẫn đầu về cải cách hành chính

.

ĐNO - Chiều 25-6, UBND thành phố tổ chức công bố kết quả đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính (CCHC) và văn thư lưu trữ (VTLT) năm 2019 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (giữa) khen thưởng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2019. Ảnh: L.P
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (giữa) khen thưởng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2019. Ảnh: L.P

Theo kết quả công bố về CCHC năm 2019, ở khối các cơ quan Trung ương có 2/5 cơ quan xếp vào nhóm rất tốt, gồm: Cục Thuế 92,93 điểm; Bảo hiểm xã hội thành phố 92 điểm; nhóm tốt gồm: Kho bạc nhà nước thành phố, Cục Hải quan, Công an thành phố.

Ở khối quận, huyện có 2 quận xếp vào nhóm rất tốt, gồm: quận Thanh Khê 95,14 điểm, quận Sơn Trà 94,46 điểm; nhóm tốt gồm 5 quận, huyện còn lại: huyện Hòa Vang, quận Cẩm Lệ, quận Ngũ Hành Sơn, quận Hải Châu và quận Liên Chiểu.

Ở khối sở, ban, ngành có 3/21 đơn vị xếp vào nhóm rất tốt, gồm: Sở Nội vụ 99,84 điểm, Sở Thông tin và Truyền thông 99,84 điểm, Sở Giao thông vận tải 90,65 điểm.

11/21 đơn vị xếp loại tốt gồm: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Ngoại vụ, Sở Tư pháp, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Giáo dục và Đào tạo.

7/21 đơn vị xếp loại khá, gồm: Ban Quản lý khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra thành phố, Sở Xây dựng, Ban Quản lý an toàn thực phẩm. Không có đơn vị xếp loại trung bình, yếu.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 6, trái qua) khen thưởng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác văn thư lưu trữ năm 2019. Ảnh: L.P
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 6, trái sang) khen thưởng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác văn thư lưu trữ năm 2019. Ảnh: L.P

Về kết quả xếp loại công tác văn thư lưu trữ năm 2019, có 11 cơ quan, đơn vị, địa phương xếp loại xuất sắc, chiếm 25%, gồm: UBND huyện Hòa Vang, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương;

có 6 cơ quan xếp loại tốt, chiếm 13,6% gồm: Đài Phát thanh - Truyền hình, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố, Ban Quản lý khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Kho Bạc Nhà nước, Cục Thuế thành phố, quận Thanh Khê; 9 cơ quan xếp loại khá, chiếm 20,5%, gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, quận Cẩm Lệ, quận Hải Châu, quận Sơn Trà, quận Ngũ Hành Sơn; 6 cơ quan xếp loại trung bình, chiếm 13,6% và 12 cơ quan chưa đạt, chiếm 27,3%.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh trao bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC và 11 tập thể có thành tích cao trong công tác VTLT.

LAM PHƯƠNG 

 

;
;
.
.
.
.
.