ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2020-2025

Đoàn kết, phát huy vai trò của trí thức là nhiệm vụ hàng đầu của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng

.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) thành phố Đà Nẵng là tổ chức chính trị - xã hội của trí thức khoa học - kỹ thuật thành phố. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Liên hiệp các Hội KH&KT đã triển khai nhiều hoạt động và đạt được những kết quả tích cực; nhiều hội thành viên thuộc Liên hiệp đã quan tâm phát triển hội viên mới, thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết và tạo điều kiện cho hội viên tham gia các hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp, góp phần xây dựng thành phố.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đà Nẵng đã làm tốt nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết và tạo điều kiện cho hội viên hoạt động chuyên môn, góp phần xây dựng thành phố. Trong ảnh: Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Đặng Vũ Minh (thứ 5, phải sang) và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 4, phải sang) tham dự lễ tổng kết hoạt động năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đà Nẵng. Ảnh: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đà Nẵng cung cấp
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đà Nẵng đã làm tốt nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết và tạo điều kiện cho hội viên hoạt động chuyên môn, góp phần xây dựng thành phố. Trong ảnh: Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Đặng Vũ Minh (thứ 5, phải sang) và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 4, phải sang) tham dự lễ tổng kết hoạt động năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đà Nẵng. Ảnh: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đà Nẵng cung cấp

Công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội được nhiều hội chú trọng, với tinh thần bám sát tình hình kinh tế - xã hội của thành phố. Một số hội viên của các hội thành viên thuộc Liên hiệp các Hội KH&KT được mời tham gia vào các hội đồng tư vấn, phản biện, xét duyệt các công trình, dự án, chương trình, đề tài nghiên cứu của các cấp; nêu ý kiến góp ý của các chuyên gia thuộc các hội luôn được thành phố, các ngành đánh giá cao. Liên hiệp cũng triển khai thực hiện các quyết định của Trung ương và địa phương về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Trong những năm qua, Liên hiệp và các hội thành viên đã chủ động đề xuất và được UBND thành phố giao thực hiện tư vấn, phản biện nhiều đồ án, dự án và các vấn đề liên quan về quy hoạch phát triển đô thị. Ngoài ra, Liên hiệp còn tham gia ý kiến đối với các dự án tạo động lực cho phát triển của thành phố trong thời gian đến theo yêu cầu của UBND thành phố; góp ý về các dự án quy hoạch theo yêu cầu của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; tham gia với các ban của HĐND thành phố để kiểm tra, giám sát tình hình đầu tư công trên địa bàn...

Các hội thành viên, ngoài việc chủ động đề xuất, thúc đẩy công tác tư vấn, phản biện trên các lĩnh vực kiến trúc, xây dựng, phát triển hạ tầng đô thị, còn tích cực phân công các chuyên gia có năng lực chuyên môn sâu tham gia nghiên cứu, tư vấn Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn 2030, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt...

Nhìn chung, hoạt động tư vấn, phản biện của Liên hiệp các Hội KH&KT và các hội thành viên đã góp phần hoàn thiện các chính sách, pháp luật, chủ trương đầu tư của thành phố, đồng thời nâng cao năng lực cho các cán bộ của các hội thành viên, góp phần nâng cao vị thế và vai trò của Liên hiệp.

Mặt khác, qua hoạt động tư vấn, phản biện, các chuyên gia, các nhà khoa học của Liên hiệp còn đào tạo, hướng dẫn cán bộ trẻ của các đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng dự án, đồ án một cách thiết thực và hiệu quả, giúp đội ngũ này trưởng thành hơn sau mỗi lần thực hiện dự án, đồ án.

Song song với các hoạt động tư vấn, phản biện xã hội, các hội thành viên còn tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tập huấn phổ biến kiến thức cho người dân trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt ở vùng nông thôn, các xã miền núi thuộc huyện Hòa Vang về học tập suốt đời, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ tài nguyên và môi trường, cải thiện sinh kế, trợ giúp pháp lý và bình đẳng giới. Ngoài ra, các hội thành viên đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về công tác quản lý, công tác chuyên môn.

Các hoạt động này đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng, góp phần nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, trí thức khoa học – công nghệ (KH-CN) và người dân trên địa bàn. Đã có 72 cán bộ khoa KH&KT công tác tại các trường đại học, các cơ sở nghiên cứu, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố có công trình tham gia Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ và 59 cán bộ KH&KT tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc có công trình đoạt giải được vinh danh; có 20 trí thức thuộc các Hội thành viên được tôn vinh là trí thức hoạt động KH-CN tiêu biểu nhân kỷ niệm 20 năm Đà Nẵng trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương.

Nhờ sự tham gia đông đảo, nhiệt tình của lực lượng cán bộ KH-KT trên địa bàn, từ năm 2015 đến 2019, thành phố có 20/34 công trình sáng tạo tham gia Giải thưởng sáng tạo KH-CN Việt Nam đoạt giải, tăng 6 giải và có nhiều giải nhất so với các nhiệm kỳ trước; đã có 22/52 công trình, giải pháp kỹ thuật tham gia Hội thi cấp toàn quốc đoạt giải; có 90/140 giải pháp kỹ thuật tham gia Hội thi cấp thành phố đoạt giải. Trong đó, có những công trình khoa học, những giải pháp kỹ thuật đoạt giải cao nhất, được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới tặng Giải thưởng WIPO; đã có 19/184 mô hình, giải pháp sáng tạo tham gia Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh - thiếu niên - nhi đồng được trao giải. Đặc biệt, việc hình thành Quỹ Sáng tạo KH-CN thành phố Đà Nẵng là một cố gắng rất lớn của Liên hiệp hội trong nhiệm kỳ qua. 

Tuy nhiên, so với tiềm năng và yêu cầu phát triển, các hình thức tập hợp trí thức của Liên hiệp các Hội KH&KT trong thời gian qua vẫn còn đơn điệu, chưa hấp dẫn, đặc biệt đối với trí thức trẻ, lực lượng sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn. Liên hiệp chưa tổ chức được nhiều diễn đàn phù hợp để trí thức bày tỏ quan điểm và phát biểu ý kiến đóng góp vào những vấn đề phát triển thành phố, phát triển đất nước. Đa số cán bộ của các hội thành viên là cán bộ kiêm nhiệm hoặc có tuổi đời cao, quá trình xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các nhiệm vụ chuyên môn gặp nhiều khó khăn; công tác quản lý tổ chức chưa chặt chẽ; công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng của đội ngũ trí thức chưa được quan tâm đúng mức. Nhiều hội thành viên vẫn còn khó khăn về trụ sở làm việc, điều kiện và kinh phí hoạt động.

Trong 5 năm tới, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế vẫn là xu hướng chủ đạo; tình hình chính trị, kinh tế khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt trở nên rất khó lường sau Covid-19. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, khởi nghiệp, sáng tạo đang tạo ra nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức với đội ngũ trí thức nói chung, trong đó có đội ngũ trí thức KH-CN. Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” xác định Đà Nẵng là một trong những trung tâm khoa học - công nghệ phát triển của đất nước… Điều đó, mang đến cả thời cơ và thách thức đối với đội ngũ trí thức KH-CN thành phố.

Do đó, trong thời gian đến, Liên hiệp các Hội KH&KT Đà Nẵng phải chủ động bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, của Thành ủy, UBND thành phố; tập trung đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, phát huy dân chủ, tôn trọng tự do sáng tạo trong hoạt động KH-CN nhằm thu hút, tập hợp và phát huy trí tuệ sáng tạo của đội ngũ trí thức KH-CN, của hội viên, chuyên gia vào các vấn đề lớn, quan trọng của thành phố. Ngoài ra, Liên hiệp cần quán triệt sâu sắc nhiệm vụ xây dựng đội ngũ trí thức theo tinh thần Kết luận số 52-KL/TW ngày 30-5-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là nhiệm vụ hàng đầu của hệ thống Liên hiệp các Hội KH&KT thành phố; có kế hoạch phù hợp, cụ thể để nâng tỷ lệ hội viên là cán bộ trẻ đang làm việc trong các trường đại học, cao đẳng, các cơ sở nghiên cứu trên địa bàn, góp phần tạo thêm động lực và sức sáng tạo, đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng và các sở, ban, ngành chức năng đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền bá, phổ biến kiến thức khoa học - công nghệ, tập trung vào các lĩnh vực: học tập suốt đời, nghiên cứu khoa học, tư vấn - phản biện, chuyển giao - ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để phát triển sản xuất và nâng cao đời sống.

Từ kinh nghiệm trong 5 năm qua, mỗi hội thành viên, từng đơn vị trực thuộc cần chú trọng mở rộng đối tượng hợp tác trong nước và quốc tế; tích cực củng cố mối quan hệ liên kết giữa hội thành viên với các sở, ngành, các quận, huyện, các doanh nghiệp để mở rộng phạm vi và tăng nguồn lực hoạt động; tổ chức thực hiện tư vấn, phản biện bài bản, để có đóng góp thiết thực, có trọng lượng, làm tăng uy tín, tín nhiệm đối với hệ thống Liên hiệp các Hội KH&KT Đà Nẵng . Đồng thời, không ngừng nâng cao chất lượng các công trình, giải pháp tham gia Giải thưởng Sáng tạo KH-CN Việt Nam, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và thành phố, Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh - thiếu niên - nhi đồng toàn quốc, Giải thưởng WIPO, Giải thưởng Cúp vàng sở hữu trí tuệ, Cuộc thi sáng tạo robot dành cho học sinh THPT Đà Nẵng mở rộng.

Đại hội lần thứ VI Liên hiệp các Hội KH&KT thành phố là một cột mốc trên chặng đường phát triển, đánh dấu sự trưởng thành của đội ngũ trí thức KH-CN thành phố. Nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong giai đoạn phát triển mới của đất nước và thành phố, Liên hiệp các Hội KH&KT thành phố và các hội thành viên, các tổ chức trực thuộc nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VI, phấn đấu đến năm 2025 xây dựng Liên hiệp các Hội KH&KT Đà Nẵng trở thành tổ chức chính trị- xã hội vững mạnh của trí thức KH-CN thành phố.

VÕ CÔNG TRÍ
Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng
 

;
;
.
.
.
.
.