ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG THÀNH PHỐ LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2020-2025

Xây dựng Bộ đội Biên phòng thành phố vững mạnh, đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao

.

Ngày 28-9-2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, trong đó xác định “Bộ đội Biên phòng (BĐBP) là một quân chủng thuộc Bộ Quốc phòng, lực lượng chuyên trách, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng hiện đại”. Nhân dịp Đại hội Đảng bộ BĐBP thành phố Đà Nẵng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, Báo Đà Nẵng có cuộc trao đổi với Đại tá Tôn Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố về xây dựng BĐBP thành phố vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Bộ đội Biên phòng thành phố thường xuyên phối hợp với các lực lượng đấu tranh với tội phạm buôn lậu và gian lận thương mại trên biển. TRONG ẢNH: Các lực lượng phối hợp bắt quả tang một vụ buôn lậu trên biển. 	  Ảnh: BÁ VĨNH
Bộ đội Biên phòng thành phố thường xuyên phối hợp với các lực lượng đấu tranh với tội phạm buôn lậu và gian lận thương mại trên biển. TRONG ẢNH: Các lực lượng phối hợp bắt quả tang một vụ buôn lậu trên biển. Ảnh: BÁ VĨNH

* Đại tá Tôn Quốc Khánh cho biết:

- Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị; BĐBP là lực lượng chuyên trách, lực lượng chiến đấu đầu tiên, bám trụ đến cùng bảo vệ và giữ vững biên giới quốc gia. BĐBP là lực lượng chuyên trách, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại.

Đây là chiến lược chuyên ngành quốc gia, được cụ thể hóa bằng các nghị quyết của Đảng về quốc phòng, an ninh, tuân thủ hiến pháp, pháp luật Việt Nam, luật pháp quốc tế, đồng thời, kế thừa kinh nghiệm, truyền thống dựng nước, giữ nước và bảo vệ biên cương bờ cõi của dân tộc. Mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc, phương châm, tư tưởng chỉ đạo của nghị quyết đó là: Bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, nhân dân là chủ thể, lực lượng vũ trang là nòng cốt, BĐBP là chuyên trách, mỗi người dân là một cột mốc sống.

* Hiện nay, lực lượng BĐBP đang nỗ lực xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam nhằm thể chế hóa đầy đủ, toàn diện, kịp thời các chủ trương, quan điểm, nguyên tắc của Đảng trong sự nghiệp bảo vệ biên giới quốc gia. Vậy BĐBP thành phố đã thực hiện nội dung này như thế nào?

- Cùng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố đã quán triệt sâu sắc chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành; nhất là vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng BĐBP nói riêng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự; chủ động phòng ngừa, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Đồng thời phát huy vai trò tham mưu, tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết cho cán bộ, đảng viên theo tinh thần đổi mới, đúng đối tượng. BĐBP thành phố luôn coi trọng trong công tác củng cố xây dựng lực lượng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ biên giới trong tình hình mới.

* Trong thời gian tới, BĐBP thành phố cần tập trung thực hiện những giải pháp chủ yếu nào để xây dựng BĐBP thành phố vững mạnh toàn diện?

- Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố quán triệt sâu sắc và thực hiện đúng đắn Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là các chương trình hành động thực hiện: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, chiến lược an ninh mạng quốc gia, Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đơn vị cũng đã thực hiện đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng; chủ động xây dựng kế hoạch, phương án trong đấu tranh, phòng, chống có hiệu quả các hoạt động xâm phạm chủ quyền biên giới, vùng biển; nắm vững và vận dụng linh hoạt các chủ trương, đối sách giải quyết các vấn đề xảy ra, không để các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng để kích động tạo điểm nóng, nhất là trên biển và khu vực biên giới biển.

Đơn vị cũng đã phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các đồn Biên phòng thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy, chi bộ khu dân cư ven biển và được phân công phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới trong tham mưu xây dựng thực lực chính trị ở cơ sở và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tại địa phương. Bên cạnh đó, đơn vị đã đẩy mạnh thực hiện các chương trình phối hợp các ngành, đoàn thể thực hiện tốt “Ngày hội Biên phòng toàn dân” và  phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; xây dựng các điểm sáng văn hóa và thực hiện có hiệu quả các mô hình giúp dân trên khu vực biên giới biển thành phố.
* Xin cảm ơn Đại tá.

B.V thực hiện

;
;
.
.
.
.
.