Hòa Vang chuẩn bị đại hội chu đáo, chặt chẽ, đúng quy trình

.

Với phương châm chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, đúng quy trình, Đảng bộ huyện Hòa Vang đã và đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện Hòa Vang lần thứ XVII, góp phần vào thành công chung của Đại hội Đảng bộ thành phố.

Công tác nhân sự được thực hiện dân chủ, nghiêm túc, góp phần mang lại thành công cho đại hội. TRONG ẢNH: Đảng bộ xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang) tổ chức thành công đại hội điểm và bầu Bí thư trực tiếp.								              Ảnh: Q.T
Công tác nhân sự được thực hiện dân chủ, nghiêm túc, góp phần mang lại thành công cho đại hội. TRONG ẢNH: Đảng bộ xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang) tổ chức thành công đại hội điểm và bầu Bí thư trực tiếp. Ảnh: Q.T

Tính đến thời điểm này, Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hòa Vang đã thông qua phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Dự kiến việc tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện Hòa Vang lần thứ XVII sẽ được hoàn thành trong tháng 7-2020.

Trong quá trình chuẩn bị đại hội, Huyện ủy Hòa Vang thành lập các tiểu ban: Văn kiện, Nhân sự, Tuyên truyền và Lễ tân để phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện; đồng thời ban hành văn bản hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc về quy trình làm công tác nhân sự cũng như xây dựng báo cáo chính trị, kiểm điểm của cấp ủy và hướng dẫn tuyên truyền đại hội. Đặc biệt, Huyện ủy rất quan tâm chỉ đạo các cấp ủy, địa phương, đơn vị phát động, tổ chức và nhân rộng các phong trào, mô hình, công trình thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp; đồng thời tổ chức nhiều kênh lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào văn kiện đại hội Đảng các cấp.

Ông Lê Văn Hùng Vương, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Hòa Vang cho biết, Tiểu ban Văn kiện thành lập các tổ giúp việc soạn thảo văn kiện trên các lĩnh vực. Theo đó, lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm tổ trưởng. Lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh do đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện làm tổ trưởng; mời Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội thành phố đánh giá độc lập về kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện để tham khảo xây dựng văn kiện phù hợp với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và định hướng chung của thành phố trong thời gian đến. “Trong quá trình xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, Tiểu ban Văn kiện đã tranh thủ ý kiến của các sở, ban, ngành thành phố, ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Văn kiện đã được gửi lấy ý kiến các chi bộ, đảng bộ trực thuộc để trình đại hội, lấy ý kiến tham gia đóng góp rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân qua hệ thống Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ”, ông Vương nói.

Đến nay, 100% nhân sự đã hoàn thành hồ sơ, có báo cáo, kết luận chính trị bảo đảm quy định”

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Hòa Vang Lê Trung Thắng


Trong quá trình chuẩn bị đại hội, việc xây dựng văn kiện, làm công tác nhân sự phải thể hiện được ý chí tập thể, từ đó mới tạo ra sức lan tỏa rộng lớn và đạt được kết quả thành công chung. Công tác nhân sự thực hiện bảo đảm dân chủ, nghiêm túc, từ khâu rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ đến lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nguồn nhân sự.

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Hòa Vang Lê Trung Thắng cho biết, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện được thực hiện chặt chẽ, bài bản, từ nội dung văn kiện, quy trình nhân sự đến trang trí, khánh tiết, tuyên truyền. Trong đó, công tác nhân sự bảo đảm đúng quy trình; chất lượng nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới cơ bản bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ, cơ cấu tỷ lệ nữ, cán bộ trẻ. Tổ giúp việc của Tiểu ban Nhân sự xây dựng kế hoạch làm việc với cấp ủy nơi công tác, cấp ủy nơi cư trú để lấy ý kiến đối với từng nhân sự tham gia cấp ủy; thực hiện việc rà soát chính trị nội bộ, xây dựng báo cáo, kết luận chính trị đối với từng nhân sự, thông báo nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, lập hồ sơ nhân sự, rà soát bằng cấp, tiêu chuẩn cán bộ, kê khai tài sản theo quy định...

QUỲNH TRANG

;
;
.
.
.
.
.