Quận Hải Châu tập trung quản lý trật tự đô thị

.

Ngày 29-6, theo báo cáo tại kỳ họp thứ 14 HĐND quận Hải Châu khóa IV, 6 tháng đầu năm, doanh thu bán lẻ toàn quận đạt hơn 16.000 tỷ đồng, giảm 1,09% so cùng kỳ năm trước; tổng thu ngân sách ước đạt hơn 496 tỷ đồng, đạt 30,4% dự toán; tổng chi ngân sách đạt 370 tỷ đồng, đạt 35,7% dự toán; giải quyết việc làm khoảng 5.000 lao động; giảm 263 hộ nghèo.

Quận đã xử lý hành chính 7 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, 15 trường hợp vi phạm trật tự vỉa hè; thu 22.170 lượt ô-tô đậu, đỗ trong khu vực bãi có thu phí, trong đó 12.302 lượt xe đã thực hiện nghĩa vụ với số tiền 230 triệu đồng.

Trong 6 tháng cuối năm, quận tiếp tục thực hiện Đề án “Phát triển doanh nghiệp quận Hải Châu đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; Đề án “Chống thất thu thuế trên địa bàn quận giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo”; đẩy nhanh tiến độ các dự án, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư phát triển; tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về trật tự đô thị, trật tự vỉa hè; triển khai các nhiệm vụ năm học 2020-2021 đến các trường học…

T. HUY

;
;
.
.
.
.
.