Quận Thanh Khê phát triển thương mại, dịch vụ thành ngành kinh tế mũi nhọn

.

Ngày 12-6, Đảng bộ quận Thanh Khê tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Thành ủy chọn tổ chức đại hội điểm Đảng bộ cấp trên cơ sở. Đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng biểu dương sự cố gắng và kết quả đạt được của Đảng bộ quận Thanh Khê trong nhiệm kỳ qua.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại đại hội.  Ảnh: LAM PHƯƠNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh những kết quả trên thể hiện tinh thần quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, bám sát thực tiễn, phát huy dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Đảng bộ, chính quyền quận Thanh Khê; tạo sự chuyển biến rõ nét về nhiều mặt; đời sống nhân dân được nâng lên, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá, quận Thanh Khê có lợi thế về phát triển thương mại, dịch vụ; có vị trí quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đối với sự phát triển của thành phố; đề nghị các đại biểu dự đại hội cần thảo luận và nghiên cứu tích hợp các mục tiêu, nhiệm vụ trong 12 chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy nhằm thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của quận.

Trên tinh thần đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu quận Thanh Khê tiếp tục xác định “thương mại dịch vụ là lĩnh vực mũi nhọn chủ yếu”; đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất dịch vụ thương mại theo hướng văn minh, hiện đại; khai thác hiệu quả các tuyến phố chuyên doanh; nghiên cứu, khơi dậy tiềm năng, khai thác lợi thế tuyến phố du lịch, nhà hàng, khách sạn; nâng cao chất lượng phát triển các dịch vụ du lịch biển; đẩy mạnh kêu gọi đầu tư, có giải pháp huy động nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế quận.

Bên cạnh đó, quận cần chủ động phối hợp với các sở, ngành chức năng thành phố nghiên cứu, đề xuất thực hiện thí điểm tái thiết đô thị trên địa bàn, phù hợp với quy hoạch chung của thành phố và điều kiện thực tế tại khu vực. Song song phát triển kinh tế, quận cần chú trọng nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; đáp ứng tốt nhu cầu đời sống văn hóa, tinh thần; thực hiện hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, Chương trình Thành phố “5 không, 3 có”,  “Thành phố 4 an”, “Năm văn hóa, văn minh đô thị”; xây dựng hình ảnh con người Thanh Khê thân thiện, mến khách, văn minh, hiện đại; đồng thời, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế-xã hội thành phố.

Tại đại hội, Đảng bộ quận Thanh Khê xác định 3 nhiệm vụ mang tính đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025. Một là, đẩy mạnh phát triển ngành thương mại, dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của quận. Hai là, hoàn thiện kết cấu hạ tầng khu dân cư, từng bước xây dựng đô thị văn minh. Ba là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, nhất là người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XII gồm 37 người; lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Quận ủy khóa XII. (LAM PHƯƠNG)

* Ngày 12-6, Đảng bộ phường Bình Thuận (quận Hải Châu) tổ chức Đại hội lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ mới với những chỉ tiêu phấn đấu: tổng thu ngân sách tăng bình quân 3-5%/năm; hoàn thành 100% chỉ tiêu giảm hộ nghèo; phường đạt chuẩn văn hóa, văn minh đô thị, có trên 85% hộ đạt gia đình đạt văn hóa, trên 75% tổ dân phố văn hóa; hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ. Phấn đấu hằng năm Đảng bộ và 80% chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đại hội bầu Ban chấp hành mới gồm 14 người; bầu bà Lê Quý Hà làm Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2020 - 2025. (TRẦN KHANG)

* Ngày 12-6, Đảng bộ phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) tổ chức Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ mới với một số chỉ tiêu, nhiệm vụ như: phấn đấu dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin; thu ngân sách Nhà nước hằng năm đạt và vượt chỉ tiêu giao từ 3% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 25%; giải quyết việc làm hằng năm cho 1.200 lao động. Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 15 người; bầu ông Mai Thanh Quang tiếp tục làm Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2020-2025. (TRỌNG HÙNG)

* Ngày 12-6, Đảng bộ phường Hải Châu 2 (quận Hải Châu) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ mới với những chỉ tiêu chủ yếu: tổng thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân 5-7%/năm; giảm nghèo đạt 100% kế hoạch. 100% lượng chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại được thu gom; phân loại tại nguồn; nhân rộng mô hình khu dân cư Hải Hạc 1 đạt chuẩn văn hóa văn minh đô thị. Các trường học trên địa bàn phường xếp thứ tự thi đua ở vị trí 1 đến 5 của từng bậc học trong toàn quận; không để xảy ra trọng án trên địa bàn phường, giảm số lượng phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội. Đại hội bầu Ban Chấp hành mới gồm 15 người; bầu ông Bùi Đức Hiền làm Bí thư Đảng ủy phường khóa XV nhiệm kỳ 2020 - 2025. (T.K)

;
;
.
.
.
.
.