Quận Thanh Khê triển khai các giải pháp phục hồi sản xuất, kinh doanh

.

Ngày 29-6, tại kỳ họp thứ 11, HĐND quận Thanh Khê (khóa X) cho biết, trong 6 tháng đầu năm, do tác động của Covid-19, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện 19.000 tỷ đồng, đạt 44,97% kế hoạch giao. Khai thác hải sản ước thực hiện 3.200 tấn, đạt 46% kế hoạch.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận thực hiện 307,951 tỷ đồng, đạt 31% dự toán quận giao. Các ngành đã thông tin, phổ biến đến các doanh nghiệp về định hướng phát triển kinh tế của thành phố như: chuyên đề công nghiệp công nghệ cao, xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo; hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh tham gia hội chợ trao đổi, quảng bá sản phẩm; xây dựng kế hoạch “Chương trình mỗi xã một sản phẩm đến năm 2030” trên địa bàn quận; triển khai phương án khai thác và quản lý hoạt động kinh doanh cho 11 chợ trên địa bàn, xây dựng 2 chợ đáp ứng tiêu chuẩn chợ vệ sinh an toàn thực phẩm trong năm 2020.

Trong 6 tháng cuối năm, quận Thanh Khê tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, hạn chế suy giảm tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, thu nhập cho người dân sau Covid-19; tiếp tục triển khai Đề án “Mở rộng, nâng cấp kiệt, hẻm trên địa bàn quận”; hoàn thành và phê duyệt triển khai Đề án “Xây dựng Thanh Khê - Đô thị văn minh giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; tiếp tục thực hiện tốt chương trình giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2020; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đã đề ra.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.