Sẽ kiến nghị Chính phủ giãn thời gian cho người dân nợ tiền sử dụng đất

.

Sáng 24-6, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì cuộc họp thường kỳ của UBND thành phố để thông qua một số nội dung quan trọng trình kỳ họp HĐND thành phố lần thứ XV được tổ chức vào đầu tháng 7-2020.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì cuộc họp vào sáng 24-6. 		Ảnh: TRỌNG HÙNG
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì cuộc họp vào sáng 24-6. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận và thống nhất thông qua Tờ trình số 369/TTr-STNMT ngày 15-6-2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trình HĐND thành phố thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa bổ sung năm 2020 của thành phố Đà Nẵng; Công văn số l923/SYT-KHTC ngày 8-6-2020 của Sở Y tế về việc tiếp tục hỗ trợ bệnh nhân chạy thận nhân tạo trong năm 2020 và Tờ trình số 92/TTr-STC ngày 18-6-2020 của Sở Tài chính về việc xây dựng hồ sơ trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn.

Liên quan đến đề xuất của Sở Tài chính về việc xây dựng Nghị quyết của HĐND thành phố quy định mức thu học phí, học phí học lại đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố quản lý và học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố năm học 2020-2021, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cùng đại diện các sở, ban, ngành thống nhất giữ nguyên mức thu học phí như hiện hành; đồng thời xem xét hỗ trợ miễn giảm học phí một phần cho tất cả các bậc học do ảnh hưởng của Covid-19.

Cũng tại cuộc họp, đại diện các sở, ban, ngành đề xuất một số nội dung trình UBND thành phố xem xét kiến nghị với Chính phủ liên quan đến việc thực hiện di dời ga đường sắt và tái phát triển đô thị; dự án nâng cấp mở rộng tuyến quốc lộ 14B (giai đoạn 2); gia hạn thời gian thực hiện dự án phát triển bền vững thành phố; đồng thời, đề xuất với thành phố kiến nghị Chính phủ cho phép Đà Nẵng giải ngân phần còn lại của vốn ngân sách Trung ương cho các dự án phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 cũng như việc sử dụng kinh phí từ nguồn thu chuyển đổi mục đích sử dụng đất quốc phòng tại dự án của Công ty TNHH MTV Sông Thu.

Liên quan đến việc thực hiện thu hồi số tiền thất thu và giảm 5%, 10% tiền sử dụng đất theo Kết luận số 2852-KL/TTCP ngày 2-11-2012 của Thanh tra Chính phủ, các sở, ngành đề xuất thành phố kiến nghị với Chính phủ cho phép Đà Nẵng áp dụng chế tài truy thu số tiền thất thu và giảm 5%, 10% tiền sử dụng đất theo hướng giao cho Cục Thuế thành phố thu hồi và sử dụng biện pháp quản lý thu theo Luật Quản lý thuế.

Đối với người dân nợ tiền sử dụng đất, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cho biết, thành phố sẽ kiến nghị với Chính phủ tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện chính sách thu tiền sử dụng đất thêm 1 năm nữa. Theo Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, nếu xét theo quy định, các hộ gia đình, cá nhân còn nợ tiền sử dụng đất phải hoàn thành việc trả tiền sử dụng đất đến ngày 28-2-2021. Tuy nhiên, do Covid -19 đã ảnh hưởng toàn diện đến nền kinh tế - xã hội của cả nước, thu nhập của người dân bị giảm sút, trong đó đối tượng nợ tiền sử dụng đất đều là hộ nghèo, hộ giải tỏa, đền bù, nhận đất tái định cư nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn, khó có khả năng tích lũy để trả nợ đến ngày 28-2-2021.

TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.