Tập trung các giải pháp cải cách hành chính

.

Những năm gần đây, quận Thanh Khê nằm trong nhóm dẫn đầu về công tác cải cách hành chính (CCHC) ở khối quận, huyện. Để đạt được kết quả đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận luôn được tăng cường. Các phòng chuyên môn và UBND các phường đã có nhiều giải pháp hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Quận Thanh Khê thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng phục vụ hành chính cho nhân dân. Trong ảnh: Người dân làm thủ tục hành chính tại phường Hòa Khê - phường đứng đầu về công tác cải cách hành chính của quận Thanh Khê năm 2019.Ảnh: TRỌNG HUY
Quận Thanh Khê thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng phục vụ hành chính cho nhân dân. Trong ảnh: Người dân làm thủ tục hành chính tại phường Hòa Khê - phường đứng đầu về công tác cải cách hành chính của quận Thanh Khê năm 2019. Ảnh: TRỌNG HUY

Chủ tịch UBND quận Thanh Khê Nguyễn Văn Tĩnh cho biết, quận đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, quán triệt thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND 10 phường đẩy mạnh công tác CCHC tại đơn vị, đi liền với đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác CCHC.

Quận tiến hành kiểm tra thường xuyên, đột xuất tại các cơ quan chuyên môn, UBND các phường trên địa bàn quận; qua đó đã kịp thời chấn chỉnh hạn chế trong công tác CCHC, đặc biệt là công tác giải quyết thủ tục hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị. Trong năm 2018, UBND quận được thành phố xếp loại xuất sắc trong công tác CCHC, là đơn vị dẫn đầu trong khối quận, huyện.

Nhằm tạo chuyển biến thực chất hơn, quận Thanh Khê phát huy quy chế thẻ thưởng, phạt trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tiếp tục triển khai thực hiện nội dung “5 xây, 3 chống”... Công tác tuyên truyền CCHC được UBND quận tập trung đẩy mạnh thông qua nhiều hình thức như: đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử; tổ chức các buổi đối thoại, hội thi trực tuyến về tìm hiểu CCHC; đầu tư và duy trì một số phần mềm ứng dụng tuyên truyền như phần mềm sao lục hồ sơ giấy phép xây dựng, phần mềm tiện ích...

Việc thực hiện quy chế thẻ thưởng, phạt được triển khai nghiêm ngặt. Năm 2019, quận đã ban hành 2 thẻ xanh, 3 thẻ vàng, 2 văn bản nhắc nhở và 6 văn bản phê bình liên quan đến công tác thực thi công vụ của cán bộ, công chức (thẻ hồng - tuyên dương, thẻ xanh - nhắc nhở, thẻ vàng - cảnh cáo).

Năm 2019, phường Hòa Khê đứng thứ nhất về kết quả công tác CCHC toàn quận Thanh Khê, với 90 điểm, cao hơn phường đứng cuối bảng 15 điểm. Chủ tịch UBND phường Hòa Khê Đinh Viết Hồng Lễ cho biết, phường luôn chủ động nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức phường về công tác CCHC theo kế hoạch công tác hằng năm.

Theo đó, địa phương tiếp tục thực hiện cuộc vận động “3 hơn” (nhanh hơn, hợp lý hơn, thân thiện hơn) trong giải quyết thủ tục hành chính. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. “Đến nay, đa số hồ sơ của công dân được trả kết quả tại nhà. Tỷ lệ hồ sơ sớm hẹn và đúng hẹn cao. Tổ chức, công dân tham gia đánh giá mức độ hài lòng đạt 100%”, ông Lễ cho biết.  

Theo Chủ tịch UBND phường Vĩnh Trung Nguyễn Minh Trí, ngay từ đầu năm 2019, UBND phường đã chỉ đạo văn phòng UBND và Bộ phận một cửa rà soát tất cả các tiêu chí của phường điện tử loại 1 theo Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã, phường và cấp quận, huyện. Đến nay, UBND phường đã đầu tư thực hiện cơ bản đáp ứng được theo Bộ tiêu chí đề ra.

Theo ông Trí, để thực hiện tốt công tác CCHC, phường tiếp tục áp dụng và duy trì chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong hoạt động quản lý hành chính. “Về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, tính đến ngày 31-10-2019, UBND phường tiếp nhận 12.349 hồ sơ, trong đó 1.748 hồ sơ được giải quyết sớm hạn và 10.601 hồ sơ đúng hạn. Không có hồ sơ trễ hạn trên phần mềm cũng như hồ sơ trễ hẹn thực tế. 100% hồ sơ được tiếp nhận và nhập trên phần mềm một cửa điện tử của thành phố”, ông Trí cho hay.

Theo ông Nguyễn Văn Tĩnh, các thủ tục triển khai thông qua dịch vụ bưu chính công ích trong năm 2019 ngày càng hiệu quả. Qua 2 năm thực hiện (2018 và 2019), việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến của UBND quận đạt trên 40% trong tổng số hồ sơ tiếp nhận. Qua đánh giá, công tác CCHC trên địa bàn quận Thanh Khê trong năm 2018, 2019 có nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, vẫn còn một số thiếu sót, hạn chế trong công tác CCHC cần được chấn chỉnh trong thời gian đến. Cụ thể, hồ sơ trễ hẹn trên phần mềm vẫn còn xảy ra. Hồ sơ trực tuyến tuy đạt tỷ lệ cao nhưng số lượng hồ sơ do người dân tự thực hiện chưa cao, chủ yếu thông qua thí điểm đại lý dịch vụ công do nhân viên bưu điện thực hiện. Ông Tĩnh thông tin, hiện nay quận đẩy mạnh các giải pháp CCHC, tập trung tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nhất là bảo đảm hiệu quả phòng, chống Covid-19.

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.