Thu hồi đất bổ sung trong năm 2020 để thực hiện 15 công trình, dự án

.

HĐND thành phố vừa ban hành Nghị quyết số 294/NQ-HĐND thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung năm 2020.

Theo đó, thu hồi bổ sung 30,5ha đất trong năm 2020 để thực hiện 14 công trình, dự án gồm: mở rộng trạm bơm phòng mặn An Trạch và bố trí tuyến ống nước thô về nhà máy nước Cầu Đỏ; tuyến quốc lộ 14B cũ đi hợp tác xã 2 Hòa Phong; nâng cấp, mở rộng đường Phú Sơn Tây - Phú Sơn 2; nâng cấp, mở rộng đường ĐH4 (đoạn từ cầu Bung đến đập dâng An Trạch); nâng cấp, sửa chữa mặt đường Quá Giáng 2 - Nhơn Thọ 1; nâng cấp, mở rộng đường liên thôn Xuân Phú - Phú Thượng; nâng cấp, mở rộng đường liên thôn Xuân Phú - Phú Hạ; vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Hòa Phú; vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Hòa Khương; nâng cấp, cải tạo đường nối cầu vượt đường tránh Nam Hải Vân đến đường Thái Lai - Diêu Phong; kè khẩn cấp khắc phục sạt lở bờ sông ở khu vực thôn Giáng Nam 2, xã Hòa Phước và thôn An Tân, xã Hòa Phong; kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Yên (đoạn qua thôn La Châu, xã Hòa Khương và thôn An Trạch, Bắc An của xã Hòa Tiến); đường vào Khu căn cứ hậu cần kỹ thuật Hòa Bắc...

Cạnh đó, thu hồi 1,17ha đất trồng lúa để thực hiện 8 công trình, dự án gồm: mở rộng trạm bơm phòng mặn An Trạch và bố trí tuyến ống nước thô về nhà máy nước Cầu Đỏ; tuyến quốc lộ 14B cũ đi hợp tác xã 2 Hòa Phong; nâng cấp, mở rộng đường Phú Sơn Tây-Phú Sơn 2; cải tạo và phát triển lưới điện phân phối huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ; nâng cấp, mở rộng đường Phú Sơn Tây - Phú Sơn 2; nâng cấp, mở rộng đường ĐH4 (đoạn từ cầu Bung đến đập dâng An Trạch); nâng cấp, sửa chữa mặt đường Quá Giáng 2- Nhơn Thọ 1; nâng cấp, mở rộng đường liên thôn Xuân Phú - Phú Thượng; nâng cấp, mở rộng đường liên thôn Xuân Phú - Phú Hạ.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.