Tiếp tục tổ chức tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội

.

ĐNO - Phát biểu kết luận tại hội nghị rút kinh nghiệm đại hội điểm và thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025 được Thành ủy Đà Nẵng tổ chức sáng 23-6, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban Thường vụ các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy tập trung chỉ đạo tổ chức tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, nhất là tuyên truyền trực quan, động viên, cổ vũ tinh thần và quyết tâm của Đảng bộ và quần chúng nhân dân nỗ lực phấn đấu đạt kết quả cao hơn trong nhiệm kỳ đến.

Đồng thời phát động các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, tạo khí thế mới, lập thành tích thiết thực chào mừng đại hội.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ; Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên.

Phó Bí thư Thường trực Thành Nguyễn Văn Quảng ủy ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức và kết quả đại hội các cấp và đại hội điểm, thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy cấp trên cơ sở được tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, chu đáo, bảo đảm yêu cầu về chất lượng, tiến độ theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy và Đảng ủy Quân khu 5.

Chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị, Ban Thường vụ các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy chưa tổ chức đại hội cần tập trung chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các văn kiện đại hội, nhất là báo cáo chính trị, bảo đảm ngắn gọn, đầy đủ các nội dung theo yêu cầu, phản ánh đúng tình hình thực tế và kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ đến khả thi, phù hợp với đặc điểm tình hình và những đòi hỏi bức thiết của đời sống nhân dân ở địa phương, đơn vị;

Đặc biệt, đại hội phải xác định quyết tâm chính trị cao để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; đồng thời tổ chức thực hiện tốt việc góp ý, tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Văn kiện Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Đối với các địa phương, đơn vị đã tổ chức đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị khẩn trương hoàn chỉnh, ban hành nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, các hồ sơ, thủ tục đề nghị chuẩn y nhân sự sau bầu cử và tổ chức quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa thực hiện trong các tổ chức đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ mình.

Sớm phân công cấp ủy viên, xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa; giải quyết tốt chế độ, chính sách đối với các đồng chí không đủ tuổi tái cử cấp uỷ… để sớm ổn định, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội ngay sau đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành uỷ tiếp tục tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình, tập trung theo dõi, bám sát chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và phối hợp hỗ trợ các Quận uỷ, Huyện uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Thành uỷ tổ chức chu đáo đại hội; kịp thời báo cáo, đề xuất Thường trực Thành uỷ chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội. Đồng thời phối hợp với các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy sớm tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn y các kết quả bầu ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra, bí thư, phó bí thư ngay sau đại hội.

ĐẶNG NỞ

 

;
;
.
.
.
.
.